Søgeteksten symbolisme er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

Frankrig - billedkunst - symbolisme

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

I opposition mod naturalismen fremstod i 1880'erne symbolismen, der i billedkunstnerisk sammenhæng også benævnes syntetisme, idet denne betegnelse henviser til den symbolistiske billedforms pointering af dekorative helhedsvirkninger. Symbolismens kunstsyn, der var påvirket af bl.a. digteren Charles Baudelaires æstetik, udfoldede sig i både digtning og billedkunst, og inden for begge kunstarter dyrkedes en udtryksform, som formidler sindstilstande og visioner snarere end fysiske iagttagelser. Blandt symbolismens vigtigste billedkunstnere var Paul Gauguin samt Maurice Denis, Pierre Bonnard og Édouard Vuillard og andre med tilknytning til gruppen Les Nabis ('Profeterne'). En af symbolismens visionære kunstnere var Odilon Redon, der i bl.a. litografiets teknik skabte en række drømmeagtige billeder; nævnes bør også den romantisk-symbolistiske maler Gustave Moreau.

En speciel forgrening af symbolismen opstod i 1880'erne med Georges Seurats og Paul Signacs neoimpressionisme, en billedstil, hvori impressionistiske og symbolistiske træk forenes i en næsten geometrisk streng form. Flere symbolister var i øvrigt inspireret af den klassicerende maler Pierre Puvis de Chavannes. Symbolisternes dyrkelse af dekorative linje- og farvestrukturer havde en parallel i art nouveau, som i 1890'ernes Europa blomstrede inden for især kunsthåndværk og arkitektur. En vis tilknytning til art nouveau havde Henri de Toulouse-Lautrec, hvis egenart især kom til udfoldelse i den litografiske plakatkunst. Delvis påvirket af Gauguin og Les Nabis var Aristide Maillol, der i 1900-t. skabte en skulpturkunst kendetegnet ved både klassicerende og abstrakt-moderne elementer.

Læs videre om fauvisme og kubisme i Frankrig, gå tilbage til artiklens begyndelse (romansk og gotisk kunst) eller læs om Frankrig i øvrigt.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/06/2011
Ekspert
MBech
Oprindelig forfatter
LSP
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki