C.A. Jensen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

B.S. Ingemann. C.A. Jensen, der traf Ingemann og portrætterede ham under hans ophold i Rom 1818-19, malede i 1844 den modne digter. Mens andre kunstnere understregede det kvindeligt blide og bøjelige hos ham, er han her en både rolig og selvbevidst mand med fast blik og energisk sammenkneben mund. Maleriet findes på Frederiksborgmuseet.

C.A. Jensen, Christian Albrecht Jensen, 1792-1870, dansk maler. Jensen blev uddannet på Kunstakademiet 1810-16 hos C.A. Lorentzen, 1817-18 på kunstakademiet i Dresden. 1818-21 var han i Rom, hvor han udførte små uformelle portrætter af vennekredsen, bl.a. B.S. Ingemann (Frederiksborg) og H.E. Freund (Statens Museum for Kunst). Efter et forgæves forsøg på at slå igennem i Hamburg vendte Jensen tilbage til København, hvor han blev medlem af Akademiet i 1824. Den følgende periode var den lykkeligste i Jensens kunstnerliv. Han modtog bestillinger fra kongehuset og det højere borgerskab og malede en lang række livlige og elegante portrætter, ofte med en raffineret brug af sort og dristige farvesammensætninger. Senere eksperimenterede han med en mere værdig, statuarisk stil som fx i portrættet af Amalie von Würden (1831, Glyptoteket).

 

J.P. Mynster malet 1832-33 af C.A. Jensen; Frederiksborgmuseet. I samtiden havde han ry som en formfuldendt prædikant og stor prosaist, hvad talrige udgaver af hans prædikener vidner om. På maleriet bærer han Dannebrogordenens Kommandørkors og Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Fra 1832 udførte Jensen kopier og originale portrætter til den historiske samling på Frederiksborg. Det gav anledning til uoverensstemmelser med kunsthistorikeren N.L. Høyen, der fra begyndelsen havde været kritisk over for Jensen. Det var den summariske malemåde, inspireret af kunstnere som Frans Hals, der bragte ham i modsætning til de toneangivende smagsdommere, der fandt hans billeder ufærdige. Trods mangel på forståelse og anerkendelse udførte han fremragende personskildringer, og hans to sidste portrætter hører til de betydeligste i dansk malerkunst: Andreas Christian Krog (1854) og teologen Andreas Gottlob Rudelbach (1858, begge Statens Museum for Kunst). Da Jensen opgav maleriet, havde han udført over 400 værker. Han ernærede sig i de senere år som assistent ved Kobberstiksamlingen, som malerikonservator og ved at afhænde sine betydelige kunstsamlinger.

Læs også om C.A. Jensen i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
24/02/2010
Oprindelig forfatter
CC
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki