Søgeteksten Johan Thomas Lundbye er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

J.Th. Lundbye

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Johan Thomas Lundbye. Litografi efter selvportræt, tegnet 1837. Det Kongelige Bibliotek.

J.Th. Lundbye, Johan Thomas Lundbye, 1.9.1818-25.4.1848 (på gravstenen 26.4.1848), dansk maler, tegner og grafiker. Under uddannelsen på Kunstakademiet 1833-42 modtog Johan Thomas Lundbye undervisning i tegning af J.L. Lund og i maleri af dyremaler Chr. Holm, men gennem omgangen med de lidt ældre Eckersberg-elever prægedes han stærkt af disses poetiske naturalisme. Lundbyes sind var modtageligt for en række af tidens strømninger, som de kom til udtryk hos bl.a. N.L. Høyen, Kierkegaard og Grundtvig.

Som  maler specialiserede Lundbye sig i landskabsmaleriet, men dyremaleriet vejede næsten lige så tungt i hans produktion. Som tegner var han i sit emnevalg til gengæld nærmest universel. Plantestudier, fra hele træer til beskedne urter, og dyrestudier, fra edderkoppen til løven i Amsterdams zoologiske have, er udtryk for en næsten encyklopædisk trang til at indfange den empiriske verdens elementer.

Enhver detalje af virkeligheden fandt han værdig til skildring, og i hans forfinede og let stiliserede pennetegninger blev konturens ornamentale virkning ofte bærende for det kunstneriske udtryk, til tider hjulpet af akvarellens renfærdige kolorit.

Et fremherskende element i både hans tegnekunst og hans skriftlige efterladenskaber er den dybt personlige stillingtagen til rollen som kunstner og menneske. Denne eksistentialisme resulterede i en ofte melankolsk selvspejling, hvilket bevidnes af rækken af selvportrætter.

 J.Th. Lundbyes maleri af Gåsetårnet i Vordingborg, 1842.

J.Th. Lundbyes maleri af Gåsetårnet i Vordingborg, 1842.

I sit landskabsmaleri lagde Lundbye efter Høyens anvisninger vægten på det typisk danske. Han arbejdede i flere af sine hovedværker bevidst med at give et koncentreret billede af det sjællandske landskab, der ikke altid var i overensstemmelse med den topografiske virkelighed, fx Åben egn i det nordlige Sjælland (1842) og En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Isefjorden (1842-43, begge Statens Museum for Kunst).

Han malede dog også virkelige egne, fx de blide landskaber omkring Frederiksværk og Arresø, ved Kalundborg samt i Nordvestsjælland, alle lokaliteter, hvortil han var knyttet gennem slægts- og bekendtskabsforbindelser. Sommeren i Vejby 1843 sammen med P.C. Skovgaard hører til hans lykkeligste og mest produktive arbejdsperioder; resultaterne heraf, en række oliestudier, glimrer endnu i dag ved deres umiddelbare friskhed.

I de første årtier af 1800-tallet blev arbejdet med indsamling og nedskrivning af de mundtligt overleverede folketraditioner sat i system. Just Matthias Thiele udgav Danske Folkesagn, 1818-23, og i 1840'erne udvidede Svend Grundtvig indsatsen kraftigt. Fra 1840'erne stammer denne farvelagte pennetegning af Johan Thomas Lundbye, som viser håndværkskyndige bjergfolk i arbejde.

Udenlandsrejsen 1845-46, som bragte Lundbye til Italien via Tyskland og Schweiz med hjemrejse over Belgien og Holland, gav interessante rejsevidnesbyrd i tegning og skrift, men selve opholdet i Rom blev overvejende en skuffelse, hvor han led af hjemve eller tilpasningsvanskeligheder i forhold til kunstnerkammeraterne J.A. Jerichau og Thorald Læssøe.

Efter hjemkomsten malede han bl.a. Et boelsted ved Lodskov nær Vognserup (1847, Statens Museum for Kunst) og Hankehøj ved Vallekilde (1847, Hirschsprung). I 1848 meldte Lundbye sig som frivillig soldat i Treårskrigen, men han dræbtes af et vådeskud i Bedsted i Sønderjylland, inden han nåede fronten; han er begravet på Bedsted Kirkegård.

Johan Thomas Lundbye udførte flere raderinger og tegnede talrige forlæg til xylografen Andreas Flinchs almanakker og andre udgivelser; stor popularitet vandt hans illustrationer til H.V. Kaalunds Fabler for Børn (1845). Hans dagbogsoptegnelser er udgivet i 1918 (ny udgave 1961) i Et Aar af mit Liv (1967) og i Rejsedagbøger 1845-46 (1976).

Læs også om J.Th. Lundbye i Nordisk Mytologi.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Johan Thomas Lundbye. Litografi efter selvportræt, tegnet 1837. Det Kongelige Bibliotek.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
25/04/2012
keuner
25/04/2010
Redaktionen
20/01/2010
Oprindelig forfatter
Munk
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki