Søgeteksten konceptkunst er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

konceptkunst

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Konceptkunst. John Baldessaris maleri Alt er udrenset fra dette maleri undtagen kunst, ingen idéer er indskrevet i dette værk, 1966-68, sætter ikke blot spørgsmålstegn ved kunsten som begreb, men med sit lidet sprælske visuelle udtryk henleder det frem for alt opmærksomheden på idéen bag værket.

konceptkunst, conceptual art, uklart afgrænset kunstretning eller -praksis, der opstod i sidste halvdel af 1960'erne i USA og Europa.

Med fokus på begrebet kunst og med installationen som det hyppigst anvendte medium har konceptkunsten øvet stor indflydelse på kunsten i slutningen af 1900-t.

Til dens væsentligste eksponenter regnes amerikanerne Joseph Kosuth, John Baldessari (f. 1931), Sol LeWitt, Dan Graham (f. 1942) og Lawrence Weiner samt de europæiske kunstnere Daniel Buren og Terry Atkinson med gruppen Art & Language.

Konceptkunsten baserer sig på den indstilling, at kunst først og fremmest eksisterer som idé eller som betydning og kun sekundært som en genstand. Ifølge flere af konceptkunstens tidlige tilhængere behøver kunstnerisk aktivitet ikke nødvendigvis at udmønte sig i fysisk-konkrete værker; en eventuelt skrevet henvisning til en mulig genstands funktion er i princippet nok.

Det skulle således være tilstrækkeligt, sådan som Joseph Kosuth har gjort det i en række fotografisk forstørrede ordbogsopslag fra 1960'erne, at beskrive et maleri som idé, altså som et lærred udspændt over en træramme påført diverse farver osv. Denne forestilling kan føres tilbage til dadakunstneren Marcel Duchamp, hvis readymade-princip udgør en vigtig historisk forudsætning for konceptkunsten.

Ordet konceptkunst er dannet af 1. led af latin conceptus 'tanke, begreb', afledt af concipere 'opfatte, begribe', af kon- og capere 'tage, gribe'.

Historisk set kan konceptkunsten betragtes som et opgør med den modernistiske formalisme, ikke mindst med den abstrakte kunst, som udelukkende anerkender det rent visuelle og sansebare i værkerne, og som derved reducerer hele udtrykket til at dreje sig om grundkomponenter som form og farve.

For konceptkunstneren har værket karakter af en undersøgelse af de regler og funktioner, ud fra hvilke kunst overhovedet bliver til. I løbet af 1970'erne og 1980'erne blev kunstinstitutionen genstand for konceptkunstens kritiske opmærksomhed, bl.a. hos den tyske kunstner Hans Haacke, hvis installationer kommenterer kunstens status i et senkapitalistisk samfund.

Konceptkunsten har oplevet en fornyet interesse blandt 1990'ernes billedkunstnere, hvor den ofte næres af en vis ideologikritisk holdning. Blandt konceptkunstens udøvere i Danmark er Albert Mertz, William Louis Sørensen og Jørgen Michaelsen (f. 1961).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Konceptkunst. John Baldessaris maleri Alt er udrenset fra dette maleri undtagen kunst, ingen idéer er indskrevet i dette værk, 1966-68, sætter ikke blot spørgsmålstegn ved kunsten som begreb, men med sit lidet sprælske visuelle udtryk henleder det frem for alt opmærksomheden på idéen bag værket.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/11/2011
Ekspert
MBech
Oprindelig forfatter
Bogh
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki