Artiklen kunne ikke vises.

J.F. Struensee. Miniaturemaleri fra 1770 af Cornelius Høyer. Frederiksborgmuseet.

Cornelius Høyer, 1741-1804, dansk miniaturemaler. Han blev uddannet på Kunstakademiet fra ca. 1755 under C.G. Pilo og Louis Tocqué samt i Paris under J.-B. Massé, og han udviklede således sine usædvanlige evner for miniaturefaget i en udpræget fransk retning.

Under et ophold i Italien 1767 fik han kendskab til Rosalba Carrieras arbejder og lærte derved bl.a. at male på elfenben. Høyer blev hofminiaturemaler i 1769, og rejser og ophold ved flere europæiske hoffer, bl.a. i Stockholm, Sankt Petersborg og Berlin, bidrog til hans internationale ry.

I sin tekniske beherskelse af mediet blev han en foregangsmand i Europa. Ingen kunne som han fremelske de glansfulde virkninger i stoffer og hudfarve i det diminutive format, og han ejede usvigelig træfsikkerhed når det gjaldt portrætlighed. Til hans hovedværker hører portrætterne af Marie Sophie Frederikke (1792, Rosenborg) og Peter van Hemert (ca. 1800-04, Statens Museum for Kunst).

Læs også om Cornelius Høyer i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/08/2010

    © Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki