automatisme

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

automatisme, handling, der foretages uden bevidsthedens kontrol. I hverdagslivet kan mange komplekse handlinger såsom bilkørsel, skrivning og tale finde sted uden personens bevidste opmærksomhed.

Den franske digter André Breton anvendte begrebet "psykisk ren automatisme" i det surrealistiske manifest fra 1924. Breton var bl.a. inspireret af Sigmund Freuds psykoanalytiske metode, der lod underbevidstheden komme frit til udtryk uden at være underlagt fornuftens og viljens kontrol og uden for enhver social, æstetisk og moralsk censur; ligesom Philippe Soupault eksperimenterede han med automatudskrift. Deres fælles værk Champs magnétiques (1920, Magnetfelter) var et oprør imod poetiske konventioner.

Ordet automatisme kommer af græsk automatos 'ved egen kraft' og -isme.

Automattegning blev især dyrket af de surrealistiske kunstnere både som kollektive arbejder og som udgangspunkt for mere bevidst kunstnerisk bearbejdning.

Automatisme var også en væsentlig del af de abstrakt-ekspressionistiske maleres arbejdsmåde i slutningen af 1940'erne, især Jackson Pollocks action painting, hvor den spontane skabende handling var lige så vigtig som det færdige resultat. Se også automatskrift.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
23/01/2012
Ekspert
MBech
Oprindelig forfatter
BHes
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki