Artiklen kunne ikke vises.

Indholdsfortegnelse

Carl J. Bonnesen: Thor i kamp med jætterne; bronze, 1926. Den mægtige skulpturgruppe blev i 1926 opstillet på øen Torø sydvest for Assens. Herfra blev den i 1957 fragtet til Odense og opstillet foran A/S Haustrups Fabriker.

Carl J. Bonnesen, Carl Johan Bonnesen, 1868-1933, dansk billedhugger. Bonnesen blev uddannet på Kunstakademiet 1887-89 og foretog fra midten af 1890'erne flere rejser i Europa, Østasien, Egypten og USA. Hans udtryksform var naturalistisk, og hans produktion blev stor og afvekslende, præget af fantasi, indlevelse og originalitet. Blandt hans værker er Fra hunnernes tid (bronze 1891, Statens Museum for Kunst), dyrestatuetter og en del monumentale skulpturer som Christian 9.s rytterstatue i Ålborg (1910). Bonnesen modtog både Eckersbergs og Thorvaldsens Medalje (1900 og 1930); mange af hans gipsmodeller blev 1969 opstillet i Thingbæk Kalkminer ved Rebild Bakker.

Læs også om Carl J. Bonnesen i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/05/2010

    © Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki