Søgeteksten naturalismen er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

naturalisme - billedkunst

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Skagen. P.S. Krøyer, Sommerdag ved Skagens Sønderstrand; maleri, 1884. Hirschsprung.

Inden for billedkunsten anvendes naturalisme om alle bestræbelser på at gengive omverdenen så nøjagtigt og objektivt som muligt, mest udpræget i form af illusionisme (herunder trompe l'oeil) og superrealisme.

Som historisk bevægelse var naturalismen en af hovedstrømningerne i 1800-t.s malerkunst. Den var nært forbundet med udviklingen af friluftsmaleriet, i England med bl.a. John Constable og i Frankrig med Gustave Courbet, Barbizon-skolen og impressionisterne.

Den nye franske naturalisme bredte sig hurtigt, og med stor virtuositet og succes udstilledes naturalistisk portræt-, genre- og historiemaleri på Salonen i Paris af bl.a. Léon Bonnat, Jules Bastien-Lepage og Ernest Meissonnier. Retningen bredte sig til bl.a. Danmark, hvor den blev 1880'ernes hovedtendens, repræsenteret af Laurits Tuxen, P.S. Krøyer, Theodor Philipsen, Joakim Skovgaard mfl.

De var ligesom adskillige andre danske naturalister i 1870'erne og begyndelsen af 1880'erne elever på Bonnats kunstskole i Paris. Naturalismen vandt også en vis udbredelse inden for billedhuggerkunsten, men på dette område fik den aldrig karakter af nogen egentlig bevægelse.

Betegnelsen naturalisme anvendes både i sin almen-tidløse og historisk-konkrete betydning ofte som ensbetydende med realisme, der dog retteligt betegner en anderledes — ofte socialt — holdningsbetonet virkelighedsskildring, fjernt fra naturalismens neutrale objektivitet.

Om malerkunst i 1900-t. bruges ordet naturalistisk jævnligt i en misvisende betydning som synonymt med figurativ, fx om mellemkrigstidens figurative tendenser i dansk malerkunst.

Læs videre om naturalisme.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
20/08/2013
Oprindelig forfatter
FTF
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki