Julius Lange

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Julius Lange. Buste i gips udført af Ludvig Brandstrup i 1896. I Brandstrups forening af de klassiske idealer for portrætfremstilling med et naturalistisk formsprog fremstår Lange som en mand med pondus og karakterstyrke. Busten er 58,5 cm høj og findes på Frederiksborgmuseet.

Julius Lange, 1838-1896, dansk kunsthistoriker, bror til Carl Lange. Efter studier i bl.a. filologi og filosofi læste han kunsthistorie hos N.L. Høyen og blev i 1866 magister i kunsthistorie ved Københavns Universitet, den første i fagets historie. I 1870 blev han docent ved Kunstakademiet, året efter ved Universitetet, og i 1888 fik han et ekstraordinært professorat. Som kunsthistoriker skrev Lange om den klassiske græske kunst, med Fidias som hovedskikkelsen, om den italienske renæssance, især Michelangelo, ligesom han skrev om senere perioder, fx Sergel og Thorvaldsen (1886). Hans kritiske arbejde gjaldt nutidskunsten, især den danske og franske, samlet i bøger som Nutidskunst (1873) og Vor Kunst og Udlandet (1879). En lang række artikler er samlet i Udvalgte Skrifter 1-3, udgivet 1900-03 af Peter Købke og hans nære ven Georg Brandes. To af Langes værker har særlig kunstteoretisk interesse: Om Kunstværdi (1873) og Billedkunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen (bind 1 1892, bind 2 udgivet posthumt 1898). I det første forsøger han ud fra en bestemmelse af kunstbegrebet at argumentere for det, der gør kunsten til alle tider værd at beskæftige sig med, nemlig "det egentlig kunstneriske i Kunsten". Lange indrømmer en subjektivisme i kunstværdierkendelsen, men hævder alligevel den lærdes ræsonnement som objektivt, en problemstilling, der stadig er aktuel. Det andet værk, som han arbejdede på næsten hele livet, er en historiografisk undersøgelse af menneskefiguren. Den tager udgangspunkt i en antagelse af, at denne fremstilling er knyttet til en stræben efter demokrati. Lange var i sine sidste år drivkraften bag oprettelsen af Den Kgl. Afstøbningssamling, hvis første leder han var 1895-96.

Læs også om Julius Lange i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Julius Lange. Buste i gips udført af Ludvig Brandstrup i 1896. I Brandstrups forening af de klassiske idealer for portrætfremstilling med et naturalistisk formsprog fremstår Lange som en mand med pondus og karakterstyrke. Busten er 58,5 cm høj og findes på Frederiksborgmuseet.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
09/05/2010
Oprindelig forfatter
MMarc
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki