Frankrig - biblioteker og arkiver

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Det vigtigste bibliotek er Bibliothèque nationale de France (BNF), grundlagt i 1300-t.; andre betydningsfulde forskningsbiblioteker er Bibliothèque Mazarine og Bibliothèque de l'Arsenal. Landet har 84 universitetsbiblioteker og ca. 1900 kommunale. Særligt kan fremhæves Bibliothèque publique d'information Georges-Pompidou (1977) i Paris, som med trykte, audiovisuelle og elektroniske medier dækker alle fagområder med vægt på nutiden. Til betjening af landkommuner med under 10.000 indbyggere findes der i hvert af de 96 departementer et centralbibliotek, som formidler lån via bogbusser og lokale depotbiblioteker.

Pligtaflevering fra bogproducenterne har fundet sted siden 1537. I dag afleveres i alt syv eksemplarer til BNF og enkelte store biblioteker i provinsen. Fra 1994 har pligtafleveringen også omfattet elektroniske dokumenter samt radio- og tv-udsendelser.

De store forskningsbiblioteker er indbyrdes forbundet via et elektronisk fælleskatalog (Pancatalogue, 1995: 3 mio. referencer).

Arkivmæssigt har Frankrig været foregangsland ved allerede i 1794 at indføre offentlig adgang til statens arkivalier i det franske nationalarkiv, oprettet 1790 i Paris. Under Archives nationales hører centralstyrelsens arkivalier fra tidlig middelalder til nutiden, dog således at fx udenrigsministeriets, forsvarets, Nationalforsamlingens og politiets arkiver er selvstændigt organiseret. Lokaladministrationens arkivalier sorterer under lokale departementsarkiver, hvortil kommer mange videnskabelige og erhvervsskabte arkiver. Endvidere findes en række selvstændige gejstlige arkiver.

Læs mere om Frankrig.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
08/06/2009
Ekspert
Svend Larsen
Oprindelige forfattere
BMel
30/01/2009
HKgT
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki