vals

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

vals, (via fr. valse fra ty. Walzer, af walzen 'dreje (sig)'), parvis runddans i tredelt takt, der i 1700-t.s slutning spredtes fra Østrig og Tyskland til det øvrige Europa som populær selskabsdans trods moralisters advarsler om dens skadelighed. I København omtaltes den som baldans allerede i 1790'erne. Det karakteristiske ved valsen er den lukkede dansefatning og en omdansning, der går over to takter af musikken. I 1800-t.s begyndelse betegnede vals også danse i todelt takt, som i Danmark havde navne som holstensk vals eller hopsavals. Det blev dog relativt hurtigt 3/4-takten, der blev dens typiske karaktertræk, både i langsomt og hurtigt tempo. I de tidlige dansebeskrivelser indgår armfigurer som vigtige elementer af dansen, og netop disse er karakteristiske for den yndede tyrolervals. Til bryllupstradition i Danmark hører fortsat brudevals, danset til N.W. Gades musik til slutningsscenen af Aug. Bournonvilles ballet Et folkesagn (1854).

Valsen blev i første del af 1900-t. optaget blandt de moderne selskabsdanse i form af standarddansene: den langsomme engelsk vals og den hurtige wienervals. I Wien blev den især populær, og wienervalsens særlige karakter videreudvikledes af bl.a. Joseph Lanner og Johann Strauß d.æ. og d.y. Valsen blev desuden optaget i 1800-t.s kunstmusik, især som klaverstykker hos Schubert og Chopin og som satser i symfonien hos Berlioz og Tjajkovskij, og den indgik som en del af balletmusik. Også i operetten fik valsen en central rolle, videreført i 1900-t.s musicals.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
Urup
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki