filmlov

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

filmlov, lovgivning om biografer, filmproduktion og filmdistribution, herunder filmcensur. En filmlov er et udtryk for det offentliges interesse i at regulere de markedsmæssige mekanismer og formulere bestemte kulturpolitiske mål på filmområdet.

I USA er der ingen filmlov, og filmområdet fungerer næsten udelukkende på markedsmæssige vilkår. Europæisk film har derimod, især siden 2. Verdenskrig, været omfattet af støtteordninger og lovgivning til fremme af den nationale filmkunst. Siden 1980'erne har de europæiske lande også haft regler for koproduktion af film.

Den første danske filmlov er fra 1922, og både denne lov og de følgende fra 1933 og 1938 (med senere revisioner) omhandlede primært biografdrift. Men lovene før 1964 omfattede dog også støtte til filminstitutioner som Dansk Kulturfilm (1932-95) og Statens Filmcentral (1938-) og til oplysende og kunstneriske film, specielt kort- og dokumentarfilm.

Filmloven af 1964 betød en markant ændring af filmlovgivningen i Danmark. Film blev nu opfattet som en kunstart, og det kulturpolitiske sigte blev styrket, bl.a. ved oprettelsen af Det Danske Filmmuseum og Den Danske Filmskole.

De nuværende centrale institutioner blev fastlagt med Filmloven af 1972 (reguleret i 1982 og 1989). Lovens formål er at "fremme filmkunst og filmkultur i Danmark". Den væsentligste nyskabelse i denne lov var Det Danske Filminstitut, der via konsulenter og en bevilling på Finansloven støtter filmproduktion og desuden driver Det Danske Filmstudie og Det Danske Filmværksted. Se også Danmark (film).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/01/2009
Oprindelig forfatter
IbBo
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki