pictorialisme

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

pictorialisme, stilretning inden for fotografiet i årtierne omkring 1900, i Tyskland betegnet Bildmässige Fotografie, i Norden billedmæssig fotografi.

Pictorialisterne, hvoraf mange var amatørfotografer, brød ligesom de samtidige secessionsbevægelser inden for andre kunstarter med de etablerede udtryksformer. Forbilleder fandt fotograferne i tidens malerkunst, bl.a. hos prærafaelitterne, impressionisterne og i jugendstilen.

Begrebet pictorialisme kommer af latin pictorialis, af pictor 'maler', af pingere 'male', og -isme.

De anvendte komplicerede ædeltryksteknikker som bromolietryk, gummitryk, kul- og platintryk, der gav rige muligheder for manipulation med motiverne, fortrinsvis landskaber, figurbilleder og portrætter.

I England var retningens teoretikere fotograferne P.H. Emerson og H.P. Robinson, der allerede i 1880'erne søgte at bryde nye veje for et ikke-kommercielt fotografi. I 1892 dannedes sammenslutningen The Linked Ring, og pictorialisterne talte bl.a. J.C. Annan, Frederick H. Evans og Frank Sutcliffe (1853-1941); af andre fremtrædende repræsentanter kan nævnes østrigeren Heinrich Kühn (1866-1944) og franskmanden Robert Demachy.

I USA samledes fotografer som Frank Eugene, Gertrude Käsebier, Edward Steichen, Alfred Stieglitz og Clarence H. White i The Photo-Secession (grundlagt i 1902), der udgav det eksklusive magasin Camera Work (1903-17).

Sigvart Werner og Hans Waagø (1882-1944) repræsenterer retningen i Danmark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/12/2013
Oprindelig forfatter
THTha
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki