Artiklen kunne ikke vises.

Indholdsfortegnelse

Axel Kittendorff, 1821-1868, dansk xylograf, bror til Adolph Kittendorff. Efter uddannelse hos Andreas Flinch og på Kunstakademiet 1834-46 grundlagde han 1849 et xylografisk værksted i København, hvorfra der også blev drevet kunsthandel, salg af kunstnerrekvisitter og forlag. Kittendorff udførte illustrationer til især nationalhistoriske bogværker, bl.a. A. Fabricius' Illustreret Danmarkshistorie (1854-55).

Læs også om Axel Kittendorff i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009

    © Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki