Hermann Broch

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Hermann Broch i 1950 i sit amerikanske eksil, hvor han arbejdede på sit filosofiske livsværk, der først udkom længe efter hans død. Han nåede dog at udgive fire romaner og at forny romanformen ud fra forestillingen om, at ny erkendelse kan kun nås gennem ny form.

Hermann Broch, 1.11.1886-30.5.1951, østrigsk forfatter, født i Wien, søn af en jødisk forretningsmand, hvis tekstilfabrik Hermann Broch var uddannet til at lede; det lykkedes ham at afhænde den i 1927 før den økonomiske verdenskrise. Derefter kunne han samle sig om sine studier og sin forfattervirksomhed.

Romantrilogien Die Schlafwandler (1931-32, da. Søvngængerne, 1966-67) udspiller sig i Tyskland 1888, 1903 og 1918 og skildrer udviklingen hen imod 1. Verdenskrigs værdisammenbrud, oplevet af repræsentative hovedpersoner: en romantisk officer, en anarkistisk bogholder, en kynisk forretningsmand. Formernes forfald anskueliggøres også i stilen, som er ironisk-traditionel i 1. bind, ekspressionistisk i 2. bind, mens 3. bind opløser sig i brudstykker af fortællinger, digte og afhandlinger om værdiernes opløsning i "autonome værdisystemer", der følger deres egne love uden hensyn til helheden.

Under indtryk af nazismen skrev Hermann Broch sin ufuldendte "bjergroman", først publiceret 1953 som Der Versucher (Fristeren) om et landsbysamfund, der gribes af en kollektiv psykose, udløst af en tilflytter, der ivrer mod den moderne civilisation og vil føre samfundet tilbage til det oprindelige, hvilket fører til en katastrofe. En årsag til de totalitære ideologiers succes fandt Broch i deres appel til det "irrationelle", som før blev formet i religionen, men som var blevet hjemløst i det moderne samfunds værditomrum.

Da Østrig i 1938 blev indlemmet i Tyskland, blev Broch arresteret; ved internationalt kendte kollegers hjælp fik han visum til England og siden til USA, hvor han boede til sin død, fra 1947 som amerikansk statsborger.

Under krigen arbejdede han på en teori om det politiske livs massepsykologiske drivkræfter og lovmæssigheder (først udgivet komplet som Massenwahntheorie, 1979, da. uddrag Massepsykologi, 1970) og på den store roman Der Tod des Vergil (1945; da. Vergils død, 2006). Romanen gengiver i lyrisk-filosofisk prosa den romerske digters tanker, syner og samtaler, bl.a. med kejser Augustus, i hans livs sidste 18 timer. Rystet over det uudtrykte i sit liv og det undertrykte i sit samfund ønsker han sit heltedigt Æneiden brændt, fordi det med sin forherligelse af Rom spærrer for en større virkelighedserkendelse, som han åbner sig for på sin dødsrejse.

Under den kolde krig skrev Hermann Broch om det truede demokrati som "midtens kraft" mellem kapitalistisk anarki og kommunistisk diktatur. Hans ambition var at bane vej for en ny etisk basis for samfundslivet; i sin bestræbelse på at få det hele med blev han aldrig færdig med sine filosofiske analyser, og han tvivlede ofte på de digteriske virkemidler, skønt de i hans tilfælde var usædvanlige og spænder fra den store patos over den skarpe satire til den milde humor.

Det gælder ikke mindst den sidste roman Die Schuldlosen (1950, da. De skyldløse, 1960), som fører tidsbilledet fra Søvngængerne op til skæbneåret 1933; de skyldløse er dem, der flygter for ansvaret. Romanen har ironisk forlæg i Don Juan-myten; hos Broch er det tjenestepigen Zerline, der manipulerer med herskabet. Hendes fortælling herom, først opført på Schaubühne i Berlin 1987, skaffede Hermann Broch en posthum international teatersucces, ligesom hans værk i øvrigt først vandt udbredelse efter hans død.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Hermann Broch i 1950 i sit amerikanske eksil, hvor han arbejdede på sit filosofiske livsværk, der først udkom længe efter hans død. Han nåede dog at udgive fire romaner og at forny romanformen ud fra forestillingen om, at ny erkendelse kan kun nås gennem ny form.

Viser 2 af 2 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
19/09/2013
Oprindelig forfatter
ViSoer
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki