Søgeteksten p. a. heiberg er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

P.A. Heiberg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

P.A. Heiberg. Portrættet, et maleri af Jens Juel fra 1790'erne, viser en ung mand, som ikke fandt sig i noget. Han er på højden af sin satiriske karriere. I 1799 blev han landsforvist for sine respektløse skriverier; men hans portræt hænger på Frederiksborgmuseet blandt de nationale koryfæer. Maleriet er en pendant til det, der bringes til artiklen om Thomasine Gyllembourg.

P.A. Heiberg, Peter Andreas Heiberg, 1758-1841, dansk forfatter. Et par år efter sin filologiske embedseksamen 1777 flygtede Heiberg til Sverige på grund af gæld, lod sig hverve som soldat og blev senere kontorist i Bergen. Tilbage i København 1785 fik han arbejde som assistent for notarius publicus og bestalling som translatør.

I de følgende år involverede Heiberg sig som en stridbar samfundskritiker og satiriker i adskillige polemikker og retssager. Udfaldene mod fx tyskeriet, adelen, tallotteriet og tidens projektmagere publicerede han i føljeton-tidsskriftet Rigsdalersedlens Hændelser (1787-93), i klubviser og i en hektisk dramatisk produktion i årene omkring 1790 omfattende især syngespil som Indtoget og Chinafarerne, komedier og operaparodier.

De Vonner og Vanner blev efter tre opførelser i januar 1792 forbudt pga. satiren over officerskorpsets tyske dominans, og for visen med ordene "Ordener hænger man paa Idioter" faldt der en bøde på 150 rigsdaler. Et hib til den engelske konge i en anden vise kostede det dobbelte.

Heiberg følte sig forfulgt af Kancelliet og Christian Colbiørnsen, og da han — bl.a. i den fiktive ordbogstekst "Sproggranskning" — angreb regeringen, slog man endeligt til; juleaftensdag 1799 blev den ubekvemme kritiker forvist fra "Kongens Riger og Lande" og vendte ikke siden tilbage.

I 1801 blev han skilt fra hustruen Thomasine, siden gift Gyllembourg. I sit franske eksil gjorde Heiberg karriere som kontorchef under Charles Maurice de Talleyrand i Udenrigsministeriets oversættelsesbureau indtil 1817.

I sit otium skrev P.A. Heiberg en lang række bøger på fransk og dansk (udg. i Norge), hvoraf kan nævnes Enevoldsmagtens Indførelse i Danmark (1828) og blandt flere memoireværker Erindringer af min politiske, selskabelige og litterære Vandel i Frankrig; Rhapsodie (1830).

Læs også om P.A. Heiberg i Dansk Biografisk Leksikon og i Gyldendals Teaterleksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

P.A. Heiberg (1758-1841). Det Kongelige Biblioteks Portrætsamling. Foto: Hans Christophersen.

© Dette billede må du ...

P.A. Heiberg. Portrættet, et maleri af Jens Juel fra 1790'erne, viser en ung mand, som ikke fandt sig i noget. Han er på højden af sin satiriske karriere. I 1799 blev han landsforvist for sine respektløse skriverier; men hans portræt hænger på Frederiksborgmuseet blandt de nationale koryfæer. Maleriet er en pendant til det, der bringes til artiklen om Thomasine Gyllembourg.

Viser 2 af 2 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
16/11/2014
sthornval
19/11/2013
Redaktionen
16/11/2013
Oprindelig forfatter
ESoeh
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki