Jakob Knudsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Jakob Knudsen. Portræt fra 1890.

Jakob Knudsen. Portræt fra 1890.

Jakob Knudsen, egl. Jakob Christian Lindberg Knudsen, 1858-1917, dansk forfatter. Han blev født i Rødding, hvor hans far var højskolelærer, og voksede op i Nordjylland, da hans far blev præst dér. Selv blev han lærer på Askov Højskole og siden præst. Hans tro var grundtvigiansk, men han opstillede desuden strenge, personlige krav om styrke, autoritet og lydighed, som han livet igennem selv indtil det traumatiske døjede med at leve op til. Han ønskede at forene det kristne livssyn med tidens naturalisme og realisme, som han var stærkt optaget af. I Knudsens kendteste salme, "Se, nu stiger Solen af Havets Skød" (1891), beskriver han idealet: Mennesket, som åbent sanser livsfylden, naturen og Guds skaberværk — og jubler.

Knudsen debuterede sent, og forfatterskabet udsprang af en skilsmisse og et nyt ægteskab, som forhindrede hans fortsatte virke som præst i hans valgmenighedskirke. Som det stærkt moralske menneske, han var, blev han selv ramt af menighedens moralske normer; på denne baggrund udviklede han en omfattende foredragsvirksomhed, som sammen med forfatterskabet blev hans livsgrundlag. Artikler og foredrag er samlet i Livsfilosofi (1908) og Idé og Erindring (1949).

Barndomshjemmets præstegård i Aggersborg optræder i romanen Den gamle Præst (1899), og dobbeltromanen Gjæring — Afklaring (1902) har tydelige biografiske træk. Sind (1903) er en voldsom bog om en bondeslægts fanatisme, selvtægt og retfærdighedssøgen indtil det vanvittige. Fremskridt (1909) og Lærer Urup (1909) er stærkt kritiske romaner om tidens moderne samfunds- og skoleidéer. Utrættelig går Knudsen til angreb på blødsødenheden; romanen, der som titel bærer et af hans yndlingsudtryk Rodfæstet (1911), handler om at finde sig selv gennem streng opdragelse og tradition og erkende, at det er vejen til menneskeligt fællesskab og i sidste ende til Gud. Det store værk Angst — Mod (1912-14) fortæller om Luthers udvikling til reformator og hans vanskelige vej til den sande tro. Bag de ofte voldsomme handlinger og den forkyndende tone i Knudsens bøger træder hans fascination af mennesket, dets muligheder og dets søgen efter tilværelsens mening frem som forfatterskabets drivkraft og styrke.

Læs også om Jakob Knudsen i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Jakob Knudsen (1858-1917). Det Kongelige Biblioteks portrætsamling.

Viser 2 af 2 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
14/09/2009
Ekspert
IYM-C
Oprindelig forfatter
MZib
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki