Søgeteksten José Ortega y Gasset er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

José Ortega y Gasset

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

José Ortega y Gasset, 1883-1955, spansk filosof, kulturteoretiker og essayist. Efter studieår i Tyskland, hvor han modtog impulser fra livsfilosofien, nykantianismen og Husserls fænomenologi, blev han 1910 professor i metafysik ved Madrids universitet. Hans berømmelse blev grundlagt i 1923 med bogen El tema de nuestro tiempo (Vor tids tema), hvor han med sit begreb om "en vital fornuft", razón vital, forsøger at etablere en midte mellem abstrakt rationalisme og irrationalistisk livsfilosofi. Med hans egne ord: "Det er nødvendigt at kultivere livet, men kulturen skal være vital".

I formuleringen ligger ansatsen til den aristokratiske kulturteori, der udfoldes i hans mest udbredte værk, La rebelión de las masas (1929, da. Massernes oprør, 1964). Her forklares den kritiske tilstand i samtidskulturen, herunder fascismens fremmarch, som en effekt af det moderne "massemenneske" og dets voksende indflydelse.

Massernes magt er ikke en skabende, men en nivellerende faktor, idet den med held passiviserer den kulturelle elite uden at kunne erstatte dennes kreativitet. Som eneste farbare vej forestillede han sig en omformning af de europæiske nationer til "Europas forenede stater", der kunne danne grobund for en ny, dynamisk livsanskuelse.

På dansk foreligger også La deshumanización del arte (1925, da. Menneskets fordrivelse fra kunsten, 1945), der i et vidtrækkende kulturfilosofisk perspektiv betoner, hvordan den moderne kunst i sin stræben mod objektiv renhed distancerer sig fra de menneskelige følelsers verden.

I 1936 drev borgerkrigen ham i eksil; han vendte tilbage i 1948 og genoptog året efter sit professorat. Hans filosofi har været omstridt, men ikke hans betydning som den første, der ved 1900-t.s begyndelse i en ret isoleret spansk kultur introducerede og skabte kontakt til moderne europæiske tankestrømninger.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
06/11/2009
Oprindelig forfatter
Dehs
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki