militære foreninger

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

militære foreninger, frivillige foreninger, der er uafhængige af fagforeninger og partipolitiske interesser og har til formål at fremme forsvarsviljen samt styrke kendskabet til det danske forsvar. Indførelsen af almindelig værnepligt i 1849 og Treårskrigen 1848-51 blev det store gennembrud for forsvarsviljen i den danske befolkning. De Danske Vaabenbrødre blev stiftet i 1859, og det affødte i slutningen af 1800-t. oprettelsen af de første forsvarsbroderselskaber med veteraner fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864. I 1885 blev landets første regimentssoldaterforening stiftet, og i begyndelsen af 1900-t. blev mere end 100 soldaterforeninger dannet. I 1936 blev Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg oprettet, og det antog i 1948 sit nuværende navn, Danske Soldaterforeningers Landsråd. Tidligere orlogsgaster stiftede Marineforeningen i 1913, og Flyvevåbnets Soldaterforening blev dannet i 1940.

I forbindelse med Danmarks tilslutning til NATO stiftedes i 1950 Atlantsammenslutningen, der er en frivillig, tværpolitisk, landsdækkende forening, hvis formål er at informere om det danske medlemskab af NATO og om Danmarks deltagelse i det internationale samarbejde. Foreningen har ingen egentlige medlemmer, men ca. 10.000 tilsluttede. Den kolde krig og en frygt for, at Danmarks tidligere sikkerheds- og forsvarspolitik ville skifte retning, gav i 1980 anledning til oprettelsen af Landsforeningen Værn om Danmark. Foreningen, der tæller ca. 3000 medlemmer, arbejder for at styrke den danske forsvarsvilje, ligesom den går ind for almindelig værnepligt. For at koordinere de mange militære foreningers arbejde organiserede hærens, søværnets og flyvevåbnets soldaterforeninger samt forsvarsbrødrene sig i 1975 i et Samråd. Den nyeste og medlemsmæssigt mest talstærke sammenslutning af forsvarspositive foreninger er Samvirket Folk og Forsvar fra 1991, der også tæller de her omtalte militære foreninger. I 1998 var medlemstallet for organisationens militære foreninger ca. 75.000.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
15/02/2010
Oprindelig forfatter
OLFr
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki