Arbejde Adler

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Arbejde Adler. Med dette dørskilt, tegnet af Joakim Skovgaard, tilkendegav medlemmer af Arbejde Adler, at her kunne en trængende få et måltid mad mod at udføre lidt praktisk arbejde.

Arbejde Adler, lokalforeninger under Landsforeningen Arbejde Adler, som blev stiftet i 1911 på initiativ af præsten N.C. Dalhoff for at "fremme Hjælp for Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Arbejde." Hjælpen rettede sig mod den gruppe af vagabonderende, enlige mænd, der var opstået som følge af landbrugets begyndende affolkning. Efter tysk forbillede oprettede lokalforeningerne Arbejde Adler fra 1913 fire arbejdskolonier og 80 herberger på folkekirkeligt, socialfilantropisk grundlag; i et par dage kunne man få kost og logi mod lettere praktisk arbejde. Målet var dengang og er stadig at opdrage til en alkoholfri, normal arbejdstilværelse. Udbygningen af den sociale forsorg i årene efter 1933 medførte efterhånden, at den brede interesse for Arbejde Adler aftog.

Fra 1970'erne er også narkomaner blevet hjulpet af foreningerne. Arbejde Adler driver (2005) tre optagelseshjem og bofællesskaber for hjemløse misbrugere af begge køn: Dalhoffsminde ved Hoptrup, Godrum ved Hjøllund og Roskildehjemmet. Der arbejdes i værksteder, i landbrug og i gartneri. Siden 1936 har beboerne fået almindelig arbejdsløn ved siden af kost og logi. Revalideringsperioden er normalt seks måneder.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Arbejde Adler. Med dette dørskilt, tegnet af Joakim Skovgaard, tilkendegav medlemmer af Arbejde Adler, at her kunne en trængende få et måltid mad mod at udføre lidt praktisk arbejde.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
17/03/2011
Oprindelig forfatter
Sode
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki