N.J. Fjord

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

N.J. Fjord (1825-1891) og hustru Hansine f. Claudevitz (1830-1911). Foto Christensen & Morange 1889. Uden for Landbohøjskolen ved Rolighedsvej på Frederiksberg står en statue af Fjord.

N.J. Fjord, Niels Johannes Fjord, 27.4.1825-4.1.1891, dansk landbrugsforsker. N.J. Fjord blev læreruddannet i 1845, videreuddannede sig 1856-58 inden for naturvidenskaberne og blev i 1858 docent i fysik og meteorologi, senere også i matematik ved den nyoprettede Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Han blev en dygtig lærer, men hans hovedindsats kom til at ligge inden for landbrugsforskningen, og han blev den egentlige grundlægger af landbrugets forsøgsvirksomhed i Danmark.

N.J. Fjord evnede at samarbejde med det praktiske landbrug, finde de problemer, der trængte sig på, og fremlægge sine resultater pædagogisk og umiddelbart anvendeligt. Fra 1870'erne blev forsøgsvirksomheden hans egentlige arbejdsområde, og i 1883 blev han forstander for Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, hvis oprettelse var knyttet til hans person. Han gennemførte her en række centrale undersøgelser af stor betydning for dansk mejeribrug, der netop i disse år stod midt i omstillingsprocessen fra hjemmeproduktion til fællesdrift.

Gennem sammenlignende forsøg dokumenteredes centrifugens overlegenhed, og han udviklede en simpel metode til bestemmelse af fedtindholdet i mælken, hvilket var af betydning for afregningen af andelshavernes leverancer. Også inden for husdyrbruget blev der udført grundlæggende forsøg i disse år.

Docent Fjord blev i disse år en institution i alle kredse af dansk landbrug, og hans betydning for dansk landbrugs omlægning til animalsk produktion med en høj forædlingsgrad kan næppe overvurderes. Fra 1883 og til sin død var han præsident i Landhusholdningsselskabet.

N.J. Fjord bibeholdt sin interesse for folkeskolen og ydede 1869-86 en væsentlig indsats inden for udbygningen af skolevæsenet på Frederiksberg.  1856-91 ledede han De Monradske Lærerkurser, der var forløberen for Statens Lærerhøjskole.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

N.J. Fjord (1825-1891) og hustru Hansine f. Claudevitz (1830-1911). Foto Christensen & Morange 1889. Uden for Landbohøjskolen ved Rolighedsvej på Frederiksberg står en statue af Fjord.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
24/10/2014
Sløjdlæreren
03/03/2009
Redaktionen
30/01/2009
Ekspert
LSki
Oprindelig forfatter
CBjø
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki