Habitatdirektivet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Habitatdirektivet, EF-direktiv af 21.5.1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Hovedformålet med direktivet er at fremme opretholdelsen af den biologiske diversitet under hensyntagen til økonomiske, sociale, kulturelle og regionale behov. Direktivet skal bidrage til en bæredygtig udvikling inden for medlemsstaternes europæiske område.

I henhold til direktivet skal udpeges særlige bevaringsområder for at oprette et sammenhængende europæisk økologisk net (se EF-habitatområde og Natura 2000). Endvidere skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning. Dette gælder bestemte arter af pattedyr, krybdyr, padder, fisk, hvirvelløse dyr samt planter. Foranstaltningerne skal tage sigte på at undgå indfangning, drab, forstyrrelser, ødelæggelser af yngel og æg og for planternes vedkommende undgå plukning, indsamling mv. samt undgå salg og bytte af arterne. Hvert sjette år skal medlemsstaterne aflægge rapport om gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet i medfør af direktivet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/01/2009
Ekspert
BLMa
Oprindelig forfatter
Brix
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki