begrænsende faktor

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

begrænsende faktor, miljøfaktor, der begrænser organismers vækst, formering og udbredelse. Den tyske kemiker Justus von Liebig fremførte i 1800-t. den såkaldte minimumslov: Udbyttet af en landbrugsafgrøde er begrænset af det næringsstof, der er til rådighed i minimal mængde (minimumsfaktor). Udbyttet kan kun øges ved at tilføre dette næringsstof. I moderne økologi lægges vægt på, at der eksisterer både en øvre og en nedre grænse for de svingninger i miljøfaktorernes påvirkninger, som organismerne kan tolerere. Både mangel og overflod af en given faktor kan have negativ effekt. Derfor kan enhver faktor, der nærmer sig eller overskrider en organismes tolerancegrænser, også betegnes som begrænsende.

Et velkendt eksempel på begrænsende faktorer er kvælstof og fosfor i vand. I visse havområder opbruges i perioder kvælstof før fosfor, hvorved kvælstof bliver den begrænsende faktor for algernes vækst. I søer kan det forholde sig omvendt, og fosfor er ofte det begrænsende stof.

 

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
18/11/2009
Ekspert
BLMa
Oprindelig forfatter
BONi
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki