fedtsyrer

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

fedtsyrer, en række organiske forbindelser, carboxylsyrer, som er opbygget af et næsten altid ugrenet carbonhydrid (kulbrinte) med en carboxylgruppe (−COOH) i den ene ende. Carbonhydridet kan være mættet, dvs. uden dobbeltbindinger, eller umættet, dvs. med én (enkeltumættet, monoumættet) eller flere (flerumættet, polyumættet) dobbeltbindinger. De fleste naturligt forekommende fedtsyrer har et lige antal kulstofatomer, som regel mellem 14 og 24.

Mættede fedtsyrers formel er CH3−(CH2)n−COOH. De almindeligste mættede fedtsyrer er palmitinsyre (n = 14) og stearinsyre (n = 16). Mættede fedtsyrer med kortere kædelængde indgår i mælkefedt.

Udvalgte fedtsyrer og deres kemiske formel
alm. navn formel systematisk navn
smørsyre  C3H7COOH butansyre
capronsyre C5H11COOH hexansyre
caprylsyre C7H15COOH octansyre
caprinsyre C9H19COOH decansyre
palmitinsyre  C15H31COOH hexadecansyre
stearinsyre  C17H35COOH octadecansyre
oliesyre  C17H33COOH octadeca-9-ensyre
linolsyre  C17H31COOH octadeca-9,12-diensyre
linolensyre  C17H29COOH octadeca-9,12,15-triensyre
arachidonsyre  C19H31COOH eicosa-5,8,11,14-tetraensyre
EPA C19H29COOH eicosa-5,8,11,14,17-pentaensyre

Umættede fedtsyrer er oftest af typen CH3−(CH2)x−(CH2−CH=CH)y −(CH2) z −COOH, hvor y angiver antallet af dobbeltbindinger (sædvanligvis mellem 1 og 6). Pga. isomeri kan umættede fedtsyrer forekomme som cis- eller trans-fedtsyrer; naturligt forekommende fedtsyrer er overvejende cis-fedtsyrer. De almindeligste umættede fedtsyrer er oliesyre (x,y,z = 6,1,7), linolsyre (x,y,z = 3,2,7), linolensyre (x,y,z = 0,3,7) og arachidonsyre (x,y,z = 3,4,3). Fedtsyrer med to eller flere dobbeltbindinger tilhører enten n-6- (udtales n minus 6) eller n-3-serien, dvs. at der ikke er dobbeltbindinger mellem de 6 hhv. 3 kulstofatomer, der sidder nærmest ved methylgruppen (CH3-gruppen). I en vis udstrækning kan fedtsyrer omdannes til hinanden i organismen; pattedyr kan dog ikke selv danne linol- og linolensyre; disse må tilføres med kosten og er altså essentielle fedtsyrer.

Fedtsyrer forekommer i organismen overvejende som bestanddel af fedt i form af triglycerider (triacylglyceroler) og som bestanddel af andre lipider. De findes også som frie fedtsyrer, der pga. deres uopløselighed i vand er bundet til proteiner. Strukturen og dermed de fysiske og kemiske egenskaber af umættede fedtsyrer er forskellige fra den tilsvarende mættede fedtsyres, fx falder smeltepunktet med antallet af dobbeltbindinger både af de frie fedtsyrer og af de lipider, de indgår i. Disse forhold menes bl.a. at have betydning for cellulære membraners struktur og funktion.

Polyumættede fedtsyrer er forstadier til prostaglandiner, leukotriener og tromboxaner og menes desuden at have betydning for hudens vandgennemtrængelighed. Mangel på polyumættede fedtsyrer kan muligvis fremme udviklingen af åreforkalkning.

Læs mere om transfedtsyrer.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
PKN
24/01/2014
Redaktionen
02/07/2009
Ekspert
NiGr
Oprindelig forfatter
NiGr
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki