plantebevægelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

plantebevægelse, bevægelse hos planter fremkaldt af ydre påvirkninger, fx lys, temperatur eller berøring. En bevægelse, der er orienteret i forhold til den ydre påvirkning, kaldes tropisme. Et tilsvarende fænomen hos frit bevægelige organismer eller celler benævnes taksi (se orientering (dyr)).

Fototropisme er en ændring af planters vækst som følge af ensidig påvirkning af lys, fx kimstænglers bøjning mod en lyskilde og kimrodens bøjning væk fra lyset. Et andet eksempel er solsikkeplantens blomster, som i løbet af dagen følger Solens gang. Lyssignalet registreres af planternes fotoreceptorer, herunder fytokrom og blåt lys-receptorerne. Geotropisme fremkaldes af tyngdekraftens indvirkning på planter og bevirker, at roden hos fx spirende kimplanter vokser nedad, og kimstænglen opad. Tyngdekraften formodes at registreres gennem hhv. stivelsesfyldte amyloplaster (statolitter), som findes i den yderste del af rodspidserne, og en stivelseskappe, som omslutter ledningsvævet i skuddene. Fælles for foto- og geotropisme er, at registreringen af hhv. lys og tyngdekraft resulterer i en omfordeling af plantehormonet auxin til områder med øget strækningsvækst.

Ved nastier forstås plantebevægelser, som ikke er orienteret i forhold til den ydre påvirknings retning. Ved berøring af fx et blad af Mimosa (se mimose) lægger småbladene sig momentant op imod hinanden, og bladstilkene sænkes. Fænomenet skyldes inducerede ændringer i saftspændingen og er korreleret med transport af ioner ind og ud af cellerne i bladstilkens led. Et andet eksempel er de såkaldte søvnbevægelser, hvor blade åbner sig om dagen og er lukkede om natten. Disse døgnrytmer reguleres af lys, men skyldes endogene signaler, da bevægelserne fortsætter i et begrænset stykke tid, efter at planterne er anbragt i mørke.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelig forfatter
BAH
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki