gødning

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Gødning. Forbruget af næringsstofferne kvælstof (nitrogen, N), fosfor (P) og kalium (K) i det danske landbrug. Efter 2. Verdenskrig steg forbruget af alle tre hovednæringsstoffer voldsomt som følge af forøgelsen af kornarealet med 50% og overgangen fra kløvergræsmarker til kvælstofgødet græs. Efter et brat fald under energikrisen i 1973 toppede kvælstofforbruget i 1984/85 med 412.000 t, men blev med klimabetingede variationer i behovet og en bedre fordeling og udnyttelse af husdyrgødningsmængderne reduceret med næsten 30% til 291.000 t i 1995/96 svarende til 107 kg/ha; en udvikling, der også afspejles i forbruget af kalium og fosfor, som er halveret siden begyndelsen af 1970'erne.

gødning, stoffer, som ved gødskning tilføres jorden for at forbedre planternes vækst. For højere planter er 16 eller 17 grundstoffer livsnødvendige (essentielle), hvorfor disse betegnes plantenæringsstoffer: brint (hydrogen, H), kulstof (carbon, C), ilt (oxygen, O), kvælstof (nitrogen, N), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), fosfor (P), svovl (S), klor (Cl), jern (Fe), bor (B), mangan (Mn), zink (Zn), kobber (Cu), molybdæn (Mo) og evt. nikkel (Ni). Derudover indeholder planter op mod 50 andre grundstoffer, hvis funktion er ukendt; de har ingen indflydelse på planternes vækst, men en del af dem kan have ernæringsmæssig betydning for dyr og mennesker.

Af de essentielle plantenæringsstoffer skal de 13 være til stede i jorden i en form, der er tilgængelig for planterne ved optagelse via rødderne. Er det ikke tilfældet, må de tilføres, hvorfor de betegnes gødningsstoffer. De tre resterende essentielle plantenæringsstoffer optages for kulstofs vedkommende fra atmosfæren i form af kuldioxid (CO2), mens ilt og brint overvejende optages i form af vand. Kvælstof optages i form af nitrat- og ammoniumioner, men visse plantearter kan indirekte optage N2 fra atmosfæren (se bakterieknolde og bælgplanter).

Det organiske plantemateriale er for 92-99% vedkommende opbygget af kulstof, ilt og brint. De næringsstoffer, planterne optager som ioner fra jorden, udgør således kun nogle få procent af plantemassen, men det er denne beskedne andel, som ved praktisk gødskning og afbalanceret næringsstoftilførsel sikrer et øget udbytte og afgrødekvalitet med skånsom miljøpåvirkning.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Gødning. Forbruget af næringsstofferne kvælstof (nitrogen, N), fosfor (P) og kalium (K) i det danske landbrug. Efter 2. Verdenskrig steg forbruget af alle tre hovednæringsstoffer voldsomt som følge af forøgelsen af kornarealet med 50% og overgangen fra kløvergræsmarker til kvælstofgødet græs. Efter et brat fald under energikrisen i 1973 toppede kvælstofforbruget i 1984/85 med 412.000 t, men blev med klimabetingede variationer i behovet og en bedre fordeling og udnyttelse af husdyrgødningsmængderne reduceret med næsten 30% til 291.000 t i 1995/96 svarende til 107 kg/ha; en udvikling, der også afspejles i forbruget af kalium og fosfor, som er halveret siden begyndelsen af 1970'erne.

Viser 1 af 1 billeder

Filer

FilTilføjet af 
[+357414.801.svg (10.28 kB)

Gødning. Forbruget af næringsstofferne kvælstof (nitrogen, N), fosfor (P) og kalium (K) i det danske landbrug. Efter 2. Verdenskrig steg forbruget af alle tre hovednæringsstoffer voldsomt som følge af forøgelsen af kornarealet med 50% og overgangen fra kløvergræsmarker til kvælstofgødet græs. Efter et brat fald under energikrisen i 1973 toppede kvælstofforbruget i 1984/85 med 412.000 t, men blev med klimabetingede variationer i behovet og en bedre fordeling og udnyttelse af husdyrgødningsmængderne reduceret med næsten 30% til 291.000 t i 1995/96 svarende til 107 kg/ha; en udvikling, der også afspejles i forbruget af kalium og fosfor, som er halveret siden begyndelsen af 1970'erne.

Admin

05/02/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Oprindelig forfatter
KSkr
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki