gødning (Gødningsudbringning)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Udbringning af de forskellige gødningsmidler er i forbindelse med næringsstofudnyttelse og miljøpåvirkning en væsentlig faktor i hele gødningshåndteringen. Udvaskede næringsstoffer fra gødning kan undertiden udgøre en væsentlig andel af de tilførte næringsstoffer i ferske og kystnære vande. Derfor bør gødning udbringes i perioder, hvor planterne kan optage næringen, og samtidig må der ikke være for stor nedbør og dermed risiko for udvaskning.

En jævn fordeling af de rette næringsstofmængder tilført på det rette tidspunkt er lettest at opnå ved anvendelse af handelsgødning; der eksisterer effektivt spredemateriel, næringsstofsammensætningen er ens helt ned til det enkelte gødningskorn, og mængderne er overkommelige. Forholdet er ganske anderledes for de store og uens mængder husdyrgødning, som fordrer dyrt og kompliceret udbringningsmateriel. Det har derfor været nødvendigt med lovmæssige restriktioner for såvel opbevaring som tilførselstidspunkt og -mængde for alle former for husdyrgødning.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Oprindelig forfatter
KSkr
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki