afkomsbedømmelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

afkomsbedømmelse, afkomsprøve, afkomsundersøgelse, vurdering af husdyrs individuelle avlsværdi, gjort på grundlag af deres afkoms præstationer med hensyn til fx kødproduktion eller æglægning. I det sidste tilfælde må afkomsbedømmelsen ske på hunligt afkom, også når det er avlshannen, der skal bedømmes. Bedømmelsen gennemføres på specielle afkomsprøvestationer, eller afkommet kan være spredt på mange forskellige besætninger; i så fald baseres avlsværdiberegningen på data fra produktionskontrollen, ejerbedømmelse eller inspektørbedømmelse. De indsamlede data analyseres statistisk. Der korrigeres så vidt muligt for variation skabt af miljøet, idet forskelle i fx foderkvalitet eller opvækstforhold ellers kan skygge for den arvelige (genetiske) variation, som har avlerens interesse. Ud fra analysen beregnes avlsværdital, og de bedste avlsdyr kan udvælges til avlsarbejdet. For egenskaber med lav arvbarhed er afkomsbedømmelse den eneste brugbare afprøvningsmetode. En velorganiseret afkomsbedømmelse er derfor forudsætningen for forbedringer af egenskaber som frugtbarhed, livskraft og sygdomsresistens.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
28/01/2009
Ekspert
kvaegsund
Oprindelig forfatter
BBA
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki