fredede dyr og planter

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Vårkobjælde er en af Danmarks sjældne og truede arter. Udbredelsen strækker sig fra Mellemskandinavien, hvor den forekommer op til 1800 m i Jotunheimen, og ned gennem Europas bjergegne til Spanien. I Danmark blomstrer den fra april til maj.

fredede dyr og planter, dyr og planter, der pga. trussel om udryddelse fredes. Fredede dyr må ikke indfanges eller slås ihjel; heller ikke æg må ødelægges eller indsamles. Fredede planter må ikke beskadiges eller fjernes fra deres levested.

I Danmark er alle vilde pattedyr og fugle fredet. Ifølge Jagtloven må 10 dyrearter og 33 fuglearter dog jages i den fastsatte jagttid. Det gælder bl.a. kronhjort, ræv, hare, grågås og sølvmåge.

Ti arter af insekter, alle fem forekommende krybdyr, alle 14 forekommende padder og enkelte bløddyr er også fredet. Eneste totalfredede fisk er snæblen. Ca. 70 danske plantearter er fredet, heraf ca. 35 orkidéer. Alle danske orkidéer er fredet.

Dyre- og plantearter fredes via bekendtgørelser udstedt af miljøministeren. Se også fredning.

Se listen over dyr og planter, der er fredet i Danmark, på Naturstyrelsens hjemmeside

Eksempler på fredede dyr og planter
Dyr Planter
vinbjergsnegl (Helix pomatia) hestetunge (Mertensia maritima)
snæbel Coregonus oxyrinchus) skjoldbregne (Polystichum aculeatum)
hugorm (Vipera berus) vårkobjælde (Pulsatilla vernalis)
skrubtudse (Bufo bufo) gulgrøn brasenføde (Isoëtes echinospora)
eremit (Osmoderma eremita) blegblå anemone (Anemone apennina)
lægeigle (Hirudo medicinalis) murrude (Asplenium ruta muraria)
Almindelig hugorm (Vipera berus) er fredet i Danmark.

Almindelig hugorm (Vipera berus) er fredet i Danmark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
24/10/2014
Ekspert
BLMa
Oprindelig forfatter
Redaktionen
03/11/2011

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki