naturreservat

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Naturreservat. Nationalpark Thy er den første nationalpark i Danmark i en række på fem.

naturreservat, område, som er undergivet en særlig beskyttelse af dyrelivet, specielt fuglelivet, og hvor der er fastsat særlige adgangsregler, navnlig i fuglenes yngletid. Naturreservater oprettes i henhold til Naturbeskyttelsesloven på statsejede arealer og i danske farvande med bl.a. det formål at beskytte bestande af vilde dyr og planter og deres levesteder. Vildtreservater oprettes i henhold til Lov om jagt og vildtforvaltning med det formål at beskytte og ophjælpe bestande af vildtlevende fugle og pattedyr. Forskellen mellem de to reservattyper grundlagdes i 1920'erne og 1930'erne, hvor naturfredningsinteresser og jagtinteresser stod skarpt over for hinanden, hvilket afstedkom vedtagelse af en reservatlov i 1936. Naturfredningsrådet gik ind for, at arterne skulle udvikle sig frit på reservaterne, mens jagtorganisationerne ville begrænse arter, der truede med at udrydde andre arter på arealerne. Fx ønskede jægere at bortskyde ræve og skader. Formålet med oprettelsen af vildtreservater var således, at disse skulle ophjælpe vildtet, så det kunne brede sig. På de naturvidenskabelige reservater skulle naturen udfolde sig uden menneskelig påvirkning. Eksempler på naturvidenskabelige reservater er Tipperne, Vejlerne, Vorsø og Græsholm ved Christiansø. Eksempler på vildtreservater er Roskilde Fjord, Mariager Fjord, Ringkøbing Fjord, Løgstør Bredning og Vadehavet. Ved udgangen af 1997 var der i alt 93 natur- og vildtreservater i Danmark med et samlet areal på 2855 km2. Mere end 90% af reservaternes areal er vådområder. Se også nationalparker og naturpark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Naturreservat. Nationalpark Thy er den første nationalpark i Danmark i en række på fem.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Ekspert
BLMa
Oprindelig forfatter
Brix
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki