• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

snegle (skadedyr)

Oprindelig forfatter GCoN Seneste forfatter Redaktionen

Agersnegl.

Agersnegl.

Agersnegle (Deroceras agreste, D. reticulatum) kan optræde som skadedyr i landbrugsafgrøder. Angreb optræder især i vinterraps og vintersæd om efteråret, hvor bladene begnaves. I vintersæd kan kernerne udhules med manglende fremspiring som resultat. Da agersnegle ikke bærer hus, der kan hindre udtørring, er de henvist til at opholde sig, hvor der er fugtigt. Under fugtige forhold har de en meget stor opformeringsevne. Snegleangreb kan derfor være et problem på lerjord i år med meget nedbør. Ved kraftige angreb kan det være nødvendigt at omså marken helt eller delvis.

Angreb kan forebygges ved hyppig harvning før såning af vintersæd. Herved forstyrres og udtørres sneglene, og mængden af planterester (føde) reduceres. Kemisk bekæmpelse er desuden mulig med specielle sneglemidler. Se også skadedyr og dræbersnegl.

Læs mere om snegle.