fiskeørn

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

fiskeørn, Pandion haliaetus, eneste medlem af rovfuglefamilien Pandionidae. Det er en ret stor og langvinget fugl af længde 55-58 cm og med vingefang 145-170 cm. Den har mørkebrun overside og næsten hvid underside.

Føden er udelukkende fisk, der kan veje over 1 kg, men oftere 150-300 g. De fanges på en karakteristisk måde. Fuglen kredser i god højde over vandspejlet og vil herunder ofte stå stille på svirrende vinger, noget helt usædvanligt for så stor en fugl. Når chancen er der, styrtdykker fiskeørnen stejlt ned i vandet med fremstrakte kløer. Lykkes fangsten, bliver fuglen liggende lidt på vandet, før den letter med fisken; særlige tilpasninger i vingeanatomien muliggør denne krævende præstation. Så snart ørnen er i luften, ryster den vandet af den vandafvisende fjerdragt og drejer fisken, så denne holdes med hovedet forrest og yder mindst luftmodstand.

Fiskeørnen er vidt udbredt i tempereret Eurasien og Nordamerika og forekommer desuden pletvis i Afrika og Australien. Danmark havde en lille bestand indtil 1916. I 1960'erne genindvandrede den, men længe var der kun tale om spredte, uregelmæssige yngleforekomster. Senere er den blevet mere regelmæssig, men stadig med kun ganske få par hvert år, ofte kun et enkelt. Fiskeørnen yngler talrigt i Fennoskandinavien, og mange trækgæster herfra passerer Danmark på vej til og fra overvintringsområdet i tropisk Vestafrika.

I Skandinavien er den typiske rede en stor platform i toppen af en skovfyr, gerne på en lille ø i en sø. Kuldet på 2-3 æg ruges hovedsagelig af hunnen, mens hannen fanger langt størstedelen af føden, først til hunnen og senere til hele familien. Se også ørne.

Hør fiskeørnen:

/files/64242/=26918202.mp3

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Filer

FilTilføjet af 
 26918202.mp3 (660.31 kB)

Fiskeørn.

Admin

06/03/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/08/2010
Oprindelig forfatter
KKam
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki