bygningsafgift

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

bygningsafgift, fast statsskat på danske ejendomme, indført i 1802 og ophævet i 1903. I København betaltes et fast beløb pr. kvadratalen etageareal efter udvendigt mål. I provinsbyerne afhang bygningsafgiften desuden af brandforsikringssummen. De mindste lejligheder var fritaget for afgiften, som også kaldtes kvadratskat eller arealskat. Betegnelsen arealskat blev også brugt om en kommunal ejendomsskat i København 1861-1926.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Oprindelig forfatter
HCJ
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki