seleukiderne

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

seleukiderne, hellenistisk herskerdynasti, grundlagt i 312 f.Kr. af Alexander 3. den Stores general Seleukos 1. Nikator, som fra 321 f.Kr. var satrap (statholder) i Babylonien. Efter magtkampe med andre af Alexander den Stores generaler fik Seleukos i 312 f.Kr. kontrol med Babylon, og i 305-04 f.Kr. udnævnte han sig selv til konge. Han udvidede nu riget til at omfatte området fra Thrakien i vest til Indusfloden i øst; disse enorme besiddelser gjorde Seleukideriget til en af tidens betydeligste politiske, kulturelle og økonomiske magter. 

Opretholdelsen af herredømmet bød imidlertid på svære udfordringer, da seleukiderne i modsætning til deres rivaler, især Ptolemæerriget, regerede over mange forskelligartede folkeslag og kulturer. Efter persisk forbillede blev riget opdelt i satrapier, der ligesom hæren lededes af en græsk-makedonsk overklasse.

Især de første tre konger grundlagde et stort antal byer, bl.a. Apameia ved Orontes, Seleukeia ved Tigris og Antiochia, rigets hovedstad fra ca. 280 f.Kr. Disse byer havde selvstyre, og ud over at fungere som regionale centre for kongemagtens finans- og militæradministration spillede de en vigtig rolle for udbredelsen af græsk sprog og kultur. Kongerne tilstræbte at blive assimileret i lokale religiøse strukturer og støttede aktivt magtfulde templer; dog fremkaldte Antiochos 4. Epifanes' forsøg på at opstille en Zeusstatue i templet i Jerusalem i 165 f.Kr. makkabæernes opstand.

Indre magtkampe, krige, bl.a. mod ptolemæerne om Koele-Syrien 274-200 f.Kr., og ikke mindst opstande førte til rigets gradvise opløsning. Allerede ca. 250 f.Kr. havde seleukiderne mistet de østlige provinser, heriblandt Parthien, Baktrien og Sogdiana, og kort efter fulgte tabet af Pergamon.

Efter sit nederlag til romerne i 190 f.Kr. måtte Antiochos 3. Megas afstå alt territorium vest for Taurusbjergene, og med tabet af Kommagene i det nuværende Østtyrkiet og Judæa i Palæstina indskrænkedes riget til et lille område i Nordsyrien. Ved sin annektering af Syrien i 64 f.Kr. gjorde Gnaeus Pompejus en ende på Seleukiderigets ca. 250 år lange eksistens.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
31/03/2014
Marie-Louise Hammer
30/03/2014
Redaktionen
02/02/2009
Ekspert
MHH
Oprindelig forfatter
ViGab
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki