Maria Stuart

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Maria Stuart blev dronning af Skotland kun seks dage gammel. Hun voksede op i Frankrig på foranledning af sin mor, der førte regentskabet for hende. Billedet er en miniature af ukendt kunstner efter originaltegning fra 1559 af François Clouet. Det år blev hun dronning af Frankrig; året før var hun som 16-årig blevet gift med den 14-årige franske tronfølger, Frans. Billedet findes på Victoria and Albert Museum i London.

Maria Stuart, 8.12.1542-8.2.1587, dronning af Skotland 1542-67, datter af og eneste arving efter Jakob 5., der døde få dage efter hendes fødsel, i hans ægteskab med Maria af Guise.

Maria Stuart tilbragte hele sin barndom hos sin mors familie i Frankrig, hvor hun i 1558 giftede sig med dauphinen, den senere Frans 2. Han døde to år senere, og det var først efter forgæves forsøg på at finde en ny ægtemand inden for kontinentets kongehuse, at hun i 1561 valgte at vende tilbage til sit fødeland.

Opvæksten blandt Guiserne indebar, at Maria betragtede sig som repræsentant for den absolutistiske kongemagt, en holdning, som stemte meget dårligt overens med Skotlands traditionelle klanopdelte samfundsstruktur.

Som katolik befandt hun sig allerede i opposition til tidens fremherskende strømninger, og ægteskabet med fætteren, Henry Stuart Darnley, i 1565 isolerede hende yderligere. En medvirkende årsag til Marias ringe popularitet var, at hun ved sit hof næsten udelukkende omgav sig med udlændinge.

Forfordelingen af de skotske magnater udløste i 1566 en egentlig politisk krise, da protestantiske adelsmænd, ledet af Darnley, myrdede hendes italienske sekretær, David Riccio. Mordet på Darnley det følgende år og derpå hendes ægteskab med den hovedmistænkte, James Hepburn Bothwell, rejste hele landet imod Maria, og da hendes hær ydermere deserterede, blev hun tvunget til at abdicere til fordel for sin nyfødte søn, Jakob 6., den senere Jakob 1. Stuart af England.

Marias meddelagtighed i mordet på sin mand har længe været omtvistet, men nyere forskning tyder på, at korrespondancen med Bothwell, The Casket Letters, som står i centrum for striden, er autentisk og stammer fra hendes hånd.

Maria flygtede i 1568 til England, hvor Elizabeth 1. lovede hende beskyttelse, såfremt hun kunne rense sig for mistanken om medvirken til mordet på Darnley. Forholdet mellem de to dronninger blev dog i stadig højere grad bestemt af Elizabeths frygt for en rekatolisering af England; en udvikling, hvori Maria som barnebarn af Henrik 7.s datter ville være et magtfuldt redskab i hænderne på i første række den spanske konge.

Maria arbejdede under sit lange fangenskab målrettet på at myrde Elizabeth og tage hendes plads på Englands trone. Det var dog først, da mordplanerne i 1586 kædedes sammen med direkte støtte til en spansk invasion, The Babington Plot, at Elizabeth stillede Maria for retten og slutteligt indvilgede i hendes henrettelse.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Maria Stuart blev dronning af Skotland kun seks dage gammel. Hun voksede op i Frankrig på foranledning af sin mor, der førte regentskabet for hende. Billedet er en miniature af ukendt kunstner efter originaltegning fra 1559 af François Clouet. Det år blev hun dronning af Frankrig; året før var hun som 16-årig blevet gift med den 14-årige franske tronfølger, Frans. Billedet findes på Victoria and Albert Museum i London.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
18/12/2014
sthornval
26/11/2013
Redaktionen
08/02/2013
Oprindelig forfatter
CBVi
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki