Sudan - økonomi

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Sudan er et af verdens fattigste lande og præget af borgerkrig, at stort antal internt fordrevne, manglende infrastruktur og en dårligt uddannet arbejdsstyrke. Økonomien var frem til fredsaftalen i 2005 præget af store årlige underskud på de offentlige budgetter som følge af utilstrækkelige skatteindtægter samt udgifter til borgerkrigen; den offentlige gæld oversteg i 2005 det årlige BNP. Et hovedproblem i denne forbindelse var manglen på et udviklet kapitalmarked, hvorfor underskuddet blev finansieret gennem pengeudstedelse. Det har været en medvirkende årsag til en meget høj inflationsrate og løbende devalueringer af valutaen, pund. Vedvarende underskud på handels- og betalingsbalancen siden 1970'erne har resulteret i en stor udlandsgæld, som i vid udstrækning er blevet systematisk misligholdt. I 1997 truede Den Internationale Valutafond, IMF, derfor med at ekskludere Sudan fra organisationen. Regeringen iværksatte herefter et reformprogram med det formål at liberalisere og privatisere økonomien; samtidig føres en mere stabilitetsorienteret økonomisk politik, som bl.a. skal nedbringe inflationen. Det var i 1999 lykkedes så godt, at pundet blev erstattet af en ny møntenhed, dinar, i forholdet 10:1. Reformpolitikken førte til, at IMF genoptog kreditgivningen.

Sudan har traditionelt modtaget betydelig økonomisk hjælp fra arabiske lande og internationale givere, men landets støtte til Irak under Golfkrigen i 1991 bragte stort set denne hjælp til ophør. I 1998 indledte USA endvidere en økonomisk boykot med henvisning til, at landet støtter terrorisme. Fra 1999 har Sudan eksporteret olie og i de fleste år siden da haft overskud på handelsbalancen. De stigende oliepriser har givet økonomiske vækstrater på over 5% i 2004-05, og med fredsslutningen har udlandet vist øget interesse i at investere i landet. Landbruget, som beskæftiger ca. 80% af befolkningen, er fortsat underudviklet, hæmmet af usikker nedbør og af dårlige handelsvilkår på verdensmarkedet.

Sudans langt vigtigste handelspartner var i 2005 Kina, der aftog 71% af eksporten. Danmarks eksport til Sudan udgjorde 157 mio. kr. i 2005; importen derfra var på 1 mio. kr. Dansk bistand til Sudan omfattede 75 mio. kr. i 2004.

Læs mere om Sudan.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/10/2010
Oprindelige forfattere
EiCh
02/02/2009
HelPe
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki