operationsanalyse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

operationsanalyse, videnskabelig disciplin, der ved hjælp af matematiske og statistiske metoder sigter mod løsning af kvantitativt formulerede styringsproblemer og beslutninger i virksomheder og organisationer. Operationsanalyse opstod omkring 2. Verdenskrig og var i sit indhold oprindelig tæt knyttet til militære problemstillinger.

Operationsanalyse består af en række særskilte discipliner; i tidens løb er nogle af dem blevet til selvstændige videnskabsgrene, mens andre er kommet til. Et vigtigt hovedemne i operationsanalyse er optimering, dvs. teknikker til at finde løsninger til præcist formulerede maksimeringsproblemer. Her var metoderne til løsning af lineære programmeringsopgaver (se lineær programmering) en af grundpillerne i udviklingen af operationsanalysen; senere skiftede tyngdepunktet i forskningen til optimeringsproblemer, hvor der foreligger heltalsrestriktioner for de variable, der indgår, hvilket har ført til udviklingen af en omfattende teori om kombinatorisk optimering. Siden 1970'erne har der tillige været fokus på kompleksitet af beregninger og optimeringsproblemer.

Blandt de traditionelle operationsanalytiske fagområder er køteori, hvor kødannelser modelleres som stokastiske processer, og teorien om det optimale lagerhold (se lagerteori), der tilsvarende betragter lageret som et fænomen underkastet stokastik. Problemer vedrørende materialers pålidelighed er eksempler på emner, som er kommet til senere.

I operationsanalysens tidlige år ansås spilteori også for at være et operationsanalytisk emne. Udviklingen har ført i retning af en vis koncentration om optimering, kombineret med en række sandsynlighedsteoretiske modeller. Også metodemæssigt er de tidligere års vægt på hele processen fra formulering af model over modelbehandling helt frem til præsentation af resultater for beslutningstagerne gledet i baggrunden til fordel for en større koncentration om selve modelbehandlingen.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Ekspert
PNB
Oprindelig forfatter
HKei
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki