indekstal

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

indekstal, indeks, beregninger, som viser de procentvise ændringer i en talrække. Indekstal er således en omregning af de absolutte tal til procenttal.

Med udgangspunkt i et basistal, der sættes lig med 100, udtrykkes alle de andre tal som procenter heraf. Den herved fremkomne talrække kaldes et (simpelt) indeks.

Indekstal har oftest til formål at belyse den tidsmæssige udvikling i talstørrelser. Der vælges et bestemt år, basisåret, som sammenligningsår. Ofte vælges det første år som det år, hvor talstørrelsen sættes lig med 100.

Som basisår for en tidsserie bør man vælge et år, som kan anses for at være normalt for den periode, der skal belyses. Man bør således undgå unormale år, hvis værdi i den aktuelle serie er påvirket fx af ekstraordinære økonomisk-politiske indgreb, konjunkturtoppe eller -bunde, strejker, unormalt vejrlig mv.

I tidsserier med stærke konjunktursvingninger bør basisåret ligge nær det gennemsnitlige forløb. Helt modsatte udviklingsretninger kan præsenteres fra samme datamateriale som følge af forskellig opfattelse af, hvilken tidsperiode der er normal basis.

De pris- og mængdeindeks, der beregnes af Danmarks Statistik, er mere komplicerede end den simple indeksering. Der er tale om indeks, der beregnes på basis af et vægtgrundlag. Indeksene søger at give et tal for den gennemsnitlige udvikling for flere talrækker, hvis udvikling er uensartet, fx et udtryk for den gennemsnitlige pris- eller mængdeudvikling for flere varer.

For at få den bedst mulige beregning af den gennemsnitlige udvikling er det nødvendigt at lade de enkelte priser eller mængder indgå i beregningen med en vægt, der svarer til deres betydning i form af fx omsætningsandel. Ønskes prisudviklingen belyst, vil vægtene være de omsatte mængder. Omvendt vil vægtgrundlaget ved beregningen af et mængdeindeks være priserne.

Danmarks Statistik beregner en række indeks, fx forbrugerprisindekset, engrosprisindekset, indeks, der belyser pris- og mængdeudvikling i udenrigshandelen, detailomsætningsindekset m.m.

Også virksomheder anvender indeks, når de fx beregner omsætningen for det enkelte år som procent af omsætningen i et valgt basisår. Se Laspeyres indeks og Paasche indeks.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
09/04/2010
Ekspert
JeJe
Oprindelig forfatter
KHju
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki