Danske Bank

Ikke Verificeret / verificeret
Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen. Klik for at se seneste godkendte version.

Indholdsfortegnelse

Danske Banks hovedsæde over for Nationalbanken ved Holmens Kanal i København. Fra venstre mod højre ses H.B. Storcks bygning med bankrådssalen, opført i 1899, Peschiers Gård, opført 1795-98, samt Grøns Gård, opført 1830. Købmand Pierre Peschier opførte en imponerende bygning, efter at den forrige var nedbrændt under Københavns brand i 1795; arkitekt var hofbygmester C.F. Harsdorff. Ejendommene blev overtaget eller lejet af Landmandsbanken i 1888, 1872 og 1889.

Danske Bank, indtil 2000 Den Danske Bank, Danmarks største forretningsbank med engagementer i nogle af landets største erhvervsvirksomheder og med et landsdækkende filialnet.

Bankkoncernen består af moderbanken samt en række datterselskaber, som driver bankvirksomhed, børsmæglervirksomhed, yder realkreditlån, udlejer ejendomme og sælger forsikrings- og pensionsydelser.

Bankens udvikling er snævert forbundet med dansk erhvervshistorie, og banken selv et produkt af en lang historisk udvikling med intern vækst, strukturændringer og fusioner. Den største fusion fandt sted i 1990, da Den Danske Bank af 1871 fusionerede med Handelsbanken og Provinsbanken til Den Danske Bank; storbanken overtog Handelsbankens logo.

Provinsbankens historie går tilbage til 1846, da Fyens Disconto Kasse, Danmarks første private bank, blev oprettet. Indtil 1976 hed Den Danske Bank af 1871 Den Danske Landmandsbank. Handelsbanken blev etableret i 1873 under navnet A/S Kjøbenhavns Handelsbank.

Danske Bank har særlig blandt erhvervskunderne en stærk markedsposition, et stærkt kapitalgrundlag og er ved slutningen af 1900-t. en af de vigtigste institutioner i det danske finansielle system.

Koncernen fusionerede 2001 med RealDanmark-koncernen (omfattende bl.a. BG Bank og Realkredit Danmark); Danske Bank er den fortsættende koncern. Ved denne fusion forventes en årlig omkostningsbesparelse på 2,2 mia. kr.

Koncernen er organisatorisk opdelt i seks forretningsområder: detailbank (privat- og erhvervskunder, der betjenes i Norden), engrosbank (største erhvervskunder og institutionelle kunder), realkredit, investmentbank (bl.a. virksomhedsovertagelser og fusioner, større aktiehandler), kapitalforvaltning (bl.a. porteføljepleje og investeringsrådgivning) samt liv og pension (Danica Pension blev en del af koncernen fra 1995), og omfatter desuden en række datterselskaber.

Danske Bank-koncernen videreførte indtil 2007 to bankvaremærker i Danmark, Danske Bank og BG Bank, mens Realkredit Danmark som det fortsættende brand er lagt sammen med Danske Kredit og BG Kredit. Danske Bank ejer banker i Norge, Sverige og Finland og er repræsenteret i flere andre lande.

Ved overtagelsen af bankaktiviteterne i 2006 fra Sampokoncernen i Finland førtes bankens varemærke i første omgang videre i Finland og de baltiske lande med hhv. det tosprogede navn Sampo pankki og Sampo bank i Finland, Sampo pank i Estland, Sampo Banka i Letland og Sampo Bankas i Litauen.

Dog lagdes logoet om til det, Danske Bank ellers anvender, men i 2008 skiftede banken navn til Danske Banka i Letland og Danske Bankas i Litauen med bibeholdelse af det øvrige design. 

Fra og med 15.11.2012 hedder banken Danske Bank i alle de 15 lande, hvor den har egne kontorer.

Sampokoncernen består nu (2009) af if, et førende skadesforsikringsselskab i Norden og Baltikum, og livsforsikringsselskabet Mandatum Life.

Danske Banks hjemmeside


 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Den Danske Bank. I forbindelse med navneskiftet til Danske Bank udarbejdede Kontrapunkt A/S et helt nyt designprogram til banken. Programmet fik i 2001 Den Danske Designpris.

© Dette billede må du ...

Danske Banks hovedsæde over for Nationalbanken ved Holmens Kanal i København. Fra venstre mod højre ses H.B. Storcks bygning med bankrådssalen, opført i 1899, Peschiers Gård, opført 1795-98, samt Grøns Gård, opført 1830. Købmand Pierre Peschier opførte en imponerende bygning, efter at den forrige var nedbrændt under Københavns brand i 1795; arkitekt var hofbygmester C.F. Harsdorff. Ejendommene blev overtaget eller lejet af Landmandsbanken i 1888, 1872 og 1889.

Viser 2 af 2 billeder

Filer

FilTilføjet af 
[+607747.801.svg (7.02 kB)

Den Danske Bank. I forbindelse med navneskiftet til Danske Bank udarbejdede Kontrapunkt A/S et helt nyt designprogram til banken. Programmet fik i 2001 Den Danske Designpris.

Admin

04/02/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
16/11/2012
Fennoscandia
15/11/2012
Redaktionen
27/09/2012
Ekspert
guan
Oprindelige forfattere
JeLu
29/01/2009
MBal
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki