fast forrentede lån

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

fast forrentede lån, lån, hvis pålydende rente ikke ændres i løbetiden. Størrelsen af de fremtidige rentebetalinger og dermed ydelserne på lånet kendes dermed allerede ved lånets optagelse i modsætning til ved variabelt forrentede lån.

Ved låntagning i et realkreditinstitut er lånet normalt fast forrentet, og lånerenten gælder i hele løbetiden på fx 20 eller 30 år. De danske realkreditinstitutters lange rentebinding er atypisk, idet man i de fleste lande har væsentlig kortere rentebindingsperioder. Lånets kursværdi varierer imidlertid med ændringer i forrentningsvilkårene på markedet, således at kursværdien falder ved en rentestigning og stiger ved et rentefald. Et fast forrentet realkreditlån vil ofte kunne indfries ved indbetaling af dets kursværdi.

Siden 1990'erne har statens låntagning over obligationsmarkedet også været kendetegnet ved primært at være fast forrentet i modsætning til i sidste halvdel af 1980'erne, hvor en del af låntagningen skete på sådanne vilkår, at renten blev justeret hver tredje måned i overensstemmelse med udviklingen i markedsrenten.

Lån i pengeinstitutter er normalt ikke fast forrentet; lånenes rentesatser justeres således med mellemrum i overensstemmelse med udviklingen i markedsrenterne. Internationalt har tendensen i løbet af 1990'erne været, at fast forrentede lån er blevet forladt til fordel for lån, hvis rente justeres i løbetiden.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
17/02/2009
Ekspert
guan
Oprindelig forfatter
BGrS
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki