Hedeby

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Hedeby, Nordens største og vigtigste by i vikingetiden; i samtidige kilder også kaldet bl.a. Sliesthorp og Haitha bu. Hedeby lå inderst i fjorden Slien ved Haddeby Nor ca. 2 km fra Slesvig by i Sydslesvig. Byen lå i tilknytning til grænsevolden Dannevirke, og tæt forbi løb Jyllands nord-syd-gående færdselsåre, senere kendt under navnene Hærvejen og Oksevejen. Stedet var et internationalt handelsknudepunkt med Østersøen som det dominerende kontaktområde. I dag domineres indtrykket af Hedeby af den 1300 m lange halvkredsvold, der blev opført under urolige tider ved midten af 900-t.

Stednavnet kendes fra 800-t. oldeng. to hæþum, 900-t. Haithabu 'byen på heden'; -by er måske en senere tilføjelse.

Den ældste bebyggelse, som har ligget lige syd for halvkredsvolden, er fra 700-t. I 804 omtales Hedeby for første gang i de skriftlige kilder, idet De Frankiske Rigsannaler fortæller, at den danske kong Gudfred kom hertil med hæren. Ifølge samme annaler flyttede Gudfred fire år senere købmændene fra den ødelagte slaviske handelsplads Reric til Hedeby. Omkring 850 fik Ansgar af kong Horik 1. tilladelse til at bygge Danmarks første kirke ved Hedeby.

Hedeby. Kort over Hedeby.

Hedeby. Kort over Hedeby.

Gennem årene, især 1930'erne og 1960'erne, er der gennemført omfattende udgravninger af det 24 ha store område inden for halvkredsvolden, i havnen og på gravpladserne, og i de våde kulturlag er der fundet velbevarede trækonstruktioner. Hedeby er anlagt omkring en bæk med træbrolagte gader vinkelret på og parallelt med bækken. Mere end 340.000 oldsager fortæller om livet i byen, håndværksproduktion og den omfattende handel. I havnebassinet, som blev beskyttet af en pælespærring, er fundet anløbsbroer og rester af skibe, bl.a. af et stort handelsskib og et elegant krigsskib.

Hedebys gravpladser viser store sociale forskelle. De fleste grave er enkle og svarer til de forholdsvis små byhuse. Fra 900-t. stammer rige kammergrave og en enkelt fyrstelig grav, hvori den døde og to følgesvende var anbragt under et ca. 20 m langt krigs- eller rejseskib.

Ifølge de skriftlige kilder blev Hedeby ødelagt flere gange ved midten af 1000-t. De arkæologiske fund viser, at bebyggelsen ophørte her og flyttede til Slesvig, hvortil de nye, mere dybtgående skibe bedre kunne sejle.

Læs også om Hedeby i Nordisk Mytologi.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Filer

FilTilføjet af 
[+25655456.601.svg (71.49 kB)

Hedeby. Kort over Hedeby.

Admin

05/02/2009

[+310738.601.svg (89.69 kB)

Hedeby.

Admin

05/02/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
09/10/2012
hansen13
06/07/2009
Redaktionen
05/02/2009
Ekspert
NL
Oprindelig forfatter
SJ
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki