La Tène-kulturen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

La Tène-kulturen, mellem- og vesteuropæisk jernalderkultur, der knyttes til keltiske folkeslag. Den efterfulgte omkring midten af 400-t. f.Kr. Hallstatt-kulturen. De rige fyrstegrave, der i SV-Tyskland og tilgrænsende dele af Frankrig er kendetegnende for Hallstatt-kulturen, forsvandt ved overgangen til La Tène-kulturen i disse områder og afløstes af særligt rige grave længere mod nord, i det mellemrhinske område og i Champagne og Marne. I begyndelsen af La Tène-kulturen skete en række skift i den materielle kultur. Jernteknologien udvikledes, nye smykketyper fremkom, vogne forbedredes, og den tohjulede stridsvogn introduceredes nord for Alperne, nye hjelmtyper mv. kom i brug, og den keltiske kunst med dens særpræg, der skulle holde sig i århundreder, tonede frem. I 2. og 1. årh. f.Kr. dannedes befæstede byer med handel og håndværk (se oppidum).

Kronologisk opdeles La Tène-kulturen i fire underfaser på grundlag af udviklingen inden for våbentyper og kunst, især typer af fibulaer (smykkenåle): La Tène A-D. Kulturen afsluttedes i anden halvdel af 1. årh. f.Kr.; en romersk præget kultur, den såkaldte gallo-romerske, var afløseren i bl.a. Frankrig, mens andre, muligvis germanske kulturgrupper vandt indpas i det centrale Europa. Det nordtyske område og Norden omfattedes ikke af La Tène-kulturen, selvom den kronologiske udvikling til en vis grad kan parallelliseres hermed, og der i øvrigt kendes import fra La Tène-kulturen. Her betegnes perioden førromersk jernalder.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
25/10/2010
Ekspert
PON
Oprindelig forfatter
Kaul
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki