opholdsret

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

opholdsret, enhver unionsborgers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område ifølge EF-Traktaten art. 18 (tidligere 8 A). Opholdsretten er begrænset af betingelser, der bl.a. følger af EF-Traktaten. Et EF/EØS-opholdskort, der udstedes af de nationale myndigheder i værtsstaten, dokumenterer opholdsretten, men ved kortvarige ophold er opholdskort ikke nødvendigt. Når en EU-borger har lovlig bopæl i værtsstaten, kan denne ifølge EF-Domstolens praksis ikke forskelsbehandle EU-borgeren i forhold til værtsstatens borgere på de områder, der er omfattet af EF-Traktaten. En EU-borger kan nægtes opholdsret og udvises, når det er begrundet i hensynet til fx den offentlige orden (ordre public). Se også EU.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
14/10/2009
Ekspert
kimbrer
Oprindelig forfatter
NH-C
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki