• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Sigurd Erixon

Oprindelig forfatter LPed Seneste forfatter Marie-Louise Hammer

Sigurd Erixon, 26.3.1888-18.2.1968, svensk etnolog og museumsmand.

Sigurd Erixon fik teoretisk og metodisk betydning for etnologiens fremvækst. Hans studier omfattede kulturelle former på land og i by, materielle kulturelementers udbredelse og social organisation.

Fra 1920'erne foretog Sigurd Erixon omfattende feltstudier af svensk almuekulturs bebyggelse og byggeskik, senere også punktstudier af enkelte lokalsamfund og erhvervsgrupper, fx havnearbejdere.

I Atlas över svensk folkkultur (1957) blev Sveriges kulturgrænser søgt kortlagt på grundlag af diffusionismens teori.

Se også Nordiska museet.