reduktionisme

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

reduktionisme, (af reduktion og -isme), i almen forstand en bestræbelse på at henføre en mangfoldighed af fænomener eller begreber til et mindre sæt fænomener eller begreber, som antages at være mere overskueligt eller fundamentalt. I denne forstand er der ved al systematisk tænkning et reduktionistisk træk, der søger at forklare alle fænomener inden for et område ud fra nogle få grundlæggende begreber og principper. Reduktionisme og holisme betragtes ofte som indbyrdes modsætninger. Reduktioner inden for samme fænomenområde, fx at de almindelige regneoperationer kan defineres ud fra addition, er ikke så filosofisk interessante som reduktioner mellem fænomenområder, der almindeligvis antages at være forskellige. Herudover forudsætter interessante former for reduktionisme, at det område, der reduceres, ikke antages blot at være en fiktion.

Reduktionistiske opfattelser annonceres ofte ved anvendelse af udtryk af formen: "Det-og-det er (i virkeligheden) ikke andet end det-og-det", fx forelskelse er (i virkeligheden) ikke andet end kemi. Et omstridt eksempel er den opfattelse, at alle træk ved skizofreni kan føres tilbage til eller forklares ud fra biologiske, specielt genetiske, forhold.

Teoretisk reduktionisme hævder, at teorier på et område kan udledes af eller forklares ud fra teorier på andre områder ved hjælp af passende antagelser om identitet eller lovmæssige sammenhænge mellem nogle af de størrelser, der opereres med i de to teorier.

Ontologisk reduktionisme går ud på at vise, at en type størrelser (entiteter) i virkeligheden er identiske med en tilsyneladende anden type størrelser (entiteter). Idealisme og materialisme er eksempler på sådanne synspunkter.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Ekspert
Brahde
Oprindelig forfatter
JRF
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki