nødvendighed

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

nødvendighed, centralt begreb inden for modallogikken. En dom kan siges at være nødvendigt sand, hvis det ikke er muligt, at det kan forholde sig anderledes, end dommen hævder. Fx er dommen "det regner eller det regner ikke" nødvendigt sand, mens dommen "bilen er rød" kun er kontingent sand (eller falsk), idet det godt kan tænkes at forholde sig anderledes. Hvilke domme der er nødvendigt sande, og hvilke der er kontingent sande, er dog omdiskuteret. Se også modalitet.

I antik filosofi

optræder nødvendighed i tre sammenhænge: 1) som kosmologisk og metafysisk princip, 2) som logisk begreb og 3) som modsætning til viljens frihed. De tre sammenhænge er snævert forbundne, men blev hver for sig formuleret i et kronologisk fremadskridende forløb.

1) Hos de tidlige filosoffer, fx Anaximander og Heraklit, optræder nødvendigheden som et metafysisk princip, der skal karakterisere den dybeste orden i verden bag fænomenerne. Hos Platon og Aristoteles blev Demokrits tanke om nødvendigheden som mekanisk og materielt verdensprincip suppleret med formale principper af teleologisk (formålsrettet) art. Endelig blev nødvendighed og teleologi forbundet i stoicismens enhedsfilosofi.

2) Aristoteles påbegyndte udredningen af nødvendighed som logisk begreb i forbindelse med spørgsmålet om sandhedsværdien af domme om fremtiden. Megarikerne og stoikerne fortsatte dette analysearbejde i forskellige udlægninger af implikationers sandhedsværdi. Først Karneades nåede frem til at sondre klart mellem logisk sandhed og fysisk kausalitet (dvs. mellem logisk og kausal nødvendighed).

3) Spørgsmålet om viljens frihed i forhold til fysisk nødvendighed eller determinisme blev indgående drøftet af stoikerne (ofte indvævet i overvejelser over nødvendighed som logisk begreb) og sandsynligvis også af deres samtidige Epikur. Fra stoicismen gik det via Plotin i arv til al senere europæisk filosofi. Se også skæbne.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Ekspert
Martin Mose Bentzen
Oprindelige forfattere
JRyb
01/02/2009
TE-P
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki