Filosofi og filosoffer - oldtiden

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

463419.501.jpg

Den vestlige filosofis begrebsapparat og grundlæggende problemstillinger har udspring i den antikke græske filosofi. Græsk filosofi opstod i det græske område af det vestlige Lilleasien i 500-t. f.Kr. Græsk filosofis tidligste fase beskæftiger sig hovedsagelig med den ydre verden og søger en konstans bag verdens tilsyneladende forandringer. Sokrates, som intet skrev, var for Platon den store igangsætter. Hans dialoger kan ses som en stadig søgen efter disse sidste forudsætninger, som Platon kalder idéer. Platons elev, Aristoteles, brød med hans ontologi. Platons og Aristoteles' skoler fortsatte, men der opstod nye retninger.

I romertiden fandt der fra det 1. årh. f.Kr. en tilnærmelse sted mellem platonisme og stoicisme. Mod slutningen af romersk kejsertid blev nyplatonismen enerådende. Modspilleren til nyplatonismen var ikke en anden filosofisk skole, men kristendommen.

Herunder findes links til artikler om en lang række filosofiske begreber i antikken samt links til biografier om de enkelte filosoffer.

Læs om filosofien i oldtidens Grækenland her.

Læs om filosofien i oldtidens Romerrige her.

Underemner

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/08/2011
Oprindelig forfatter
Redaktionen
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki