logos

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

logos, begreb af afgørende betydning i hele den græske filosofiske tradition, hvor det oftest kan oversættes med 'rationelt princip'.

Hos Heraklit, ca. 500 f.Kr., er logos det princip, der holder verden sammen som en ordnet helhed af proportioner og en enhed af modsætninger. Ofte identificeres Gud med logos.

Logos kommer af græsk 'tale, ord'; mere specielt talens indhold, 'argument, redegørelse, sætning'.

Sofisterne koncentrerede sig om logos i betydningen 'argument', "at gøre den svagere logos stærkere". I delvis opposition hertil opstillede Platon det krav, at en sand logos skal afbilde den objektive virkelighed, dvs. idéerne.

Hans analyse af en sætnings formelle struktur videreførtes af Aristoteles, der i øvrigt ofte sondrede mellem begrebserkendelse (vha. logos) og empirisk virkelighedserkendelse.

Hos stoikerne er logos et nøglebegreb, nemlig det princip, der styrer verden, gør den til en rationel enhed, og som fastsætter den moralske lov for mennesket. Mennesket har, om end ufuldstændigt, del i den guddommelige logos.

Logos styrer verden og er derfor et grundbegreb i alle filosofiske delområder. Det gælder erkendelsesteorien, dvs. den menneskelige bearbejdelse af sanseerkendelse ved logos, og logikken, der beskæftiger sig med det formelle indhold mellem meningsbærende udsagn (logoi).

Det gælder endvidere fysikken, læren om, hvorledes alt gennemstrømmes af logos eller Gud, der har struktureret verden i én ubrydelig årsagssammenhæng. Etikken samler sig om det krav, at mennesket skal leve i overensstemmelse med naturen, dvs. med verdensforløbet og den moralske lov, logos.

Stoisk logos-tænkning øvede betydelig indflydelse på senantik filosofi. Den er fremtrædende hos fx Filon fra Alexandria og hos Plotin, og den optoges i kristen tænkning, hvor Kristus identificeredes med logos, jf. Johannesevangeliets indledning: "I begyndelsen var Ordet".

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
04/07/2010
Ekspert
slaursen
Oprindelig forfatter
KFrJ
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki