social dialog

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

social dialog, samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter på EU-niveau, oprettet i 1985 på initiativ af Jacques Delors som et led i skabelsen af det indre marked. Tre centrale aktører indgår i den sociale dialog: Unionen af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i EU, Det Europæiske Center for Offentlige Institutioner og Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation. I samarbejdets første år savnede de vedtagne fællesudtalelser gennemslagskraft, og med EU-Kommissionens sociale handlingsprogram fra 1989 forudså mange den sociale dialogs død. Parterne enedes imidlertid i 1991 om et vidtgående forslag, der blev en del af Maastrichttraktatens sociale protokol. Ifølge forslaget fik parterne ret til at blive hørt i forbindelse med EU-Kommissionens initiativer, og en endnu mere vidtgående bestemmelse var, at de selv fik mulighed for at aftale indholdet i de direktiver, Kommissionen foreslår. Bestemmelsen findes ikke tilsvarende på nationalt plan i noget land. De sociale parter har ved fælles aftaler udnyttet denne mulighed bl.a. i direktiverne om telearbejde (2002) og arbejdsrelateret stress (2004). Fælles arbejdsprogrammer 2003-05 og 2006-08 danner rammen om parternes bestræbelser, hvortil kommer Maastrichttraktatens bestemmelse om parternes ret til at blive konsulteret. Endelig er der gennem slutningen af 1900-t. og begyndelsen af 2000-t. fremvokset en social dialog i over 30 sektorudvalg, hvori arbejdsmarkedets parter laver branchevise aftaler om udvikling og regulering. Se også EU (7.1. social- og arbejdsmarkedspolitik).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
JRoen
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki