regres

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

regres, i forsikrings- og formueretten et krav, som en skyldner fremsætter mod en eller flere ligestillede skyldnere om, at fx et betalt erstatnings- eller kautionsbeløb skal refunderes.

Ordet regres kommer af det latinske regressus 'tilbagegang', af regredi, af re- og gradi 'gå, træde'.

Hvis fx én ud af flere erstatningsansvarlige betaler hele den skadelidtes erstatningskrav, kan den pågældende ved regres hos de øvrige ansvarlige kræve, at de hver betaler den del af erstatningsbeløbet, der svarer til den enkeltes andel i skaden.

På samme måde kan en kautionist, der har betalt en bankgæld, som han har kautioneret for, fremsætte et regreskrav over for hovedmanden, dvs. den, der lånte pengene i banken.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Marie-Louise Hammer
24/06/2014
Redaktionen
11/01/2011
Mads L.
10/01/2011
Oprindelig forfatter
MBrA
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki